Födelsetal och fertilitet

Ett av de viktigaste forskningsområdena vid Institutet för befolkningsforskning är utvecklingen av födelsetalen i Finland. Vi undersöker orsakerna till och konsekvenserna av att förstföderskornas ålder stigit. För detta ändamål utnyttjar vi Familjebarometern som vi har samlat in sedan 1997.

I Finland koordinerar vi det nationella nätverket för födelseforskning, Synty, som inledde sin verksamhet år 2020.