Ungdomars jämlikhet och välmående

Två unga pojkar.

Befolkningsförbundet främjar ungdomars sexuella rättigheter och välmående.

Vi vill att ungdomar ska få för deras egna behov utformad hälsoundervisning av hög kvalitet samt omfattande sexualundervisning. Alla aktörer som arbetar med barn och ungdomar bör ha förutsättningar till omfattande sexualundervisning. Deras grundläggande yrkesutbildning måste ge tillräckligt innehåll för att omfattande sexualundervisning av hög kvalitet ska kunna genomföras.

Tillgången till preventivmedel och ungdomsvänliga tjänster måste ökas. Vi arbetar också för att främja till ungdomar riktade tjänster rörande fertilitetsmedvetenhet och barnskaffningsplaner. Dessutom anser vi att man ännu mer effektivt bör ingripa i våld mot barn och ungdomar samt mot  mobbning i skolan. Vi vill främja stödet för ungdomars trygga tillväxt och utveckling och ungdomars psykiska välmående.

Många pojkar och unga män har könsspecifika behov vad gäller skolgång, uppväxt och livsstil; något som vi lyfter fram i våra program. För denna målgrupp har vi även riktat tjänster och material som syftar till att stödja dem och sänka tröskeln för att begära hjälp i olika situationer. Här kan du läsa mer om Pojkarnas telefon-verksamheten.