Samarbete

Vi samarbetar med våra egna medlemsorganisationer och med andra organisationer och instanser som verkar inom social-, hälso- och undervisningsbranschen eller arbetar med internationella frågor. Vi samarbetar också med olika forskningsorganisationer och myndigheter kring frågor med anknytning till vår egen bransch.

Samarbete i Finland

 • A-klinikkasäätiö
 • Alli Paasikiven säätiö
 • Asuntosäätiö
 • Ihmisoikeusliitto
 • Lastensuojelun Keskusliitto
 • Siirtolaisuusinstituutti
 • SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry
 • Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo
 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
 • Suomen tiedekustantajien liitto
 • Suomen Väestötieteen yhdistys

Vi är medlem i följande internationella samarbetsorganisationer

Dessutom håller förbundets olika enheter och medarbetare kontakt med utländska representanter och organisationer inom respektive bransch.