Ekonomi

Väestöliitto är en organisation som bygger på sakkunniga. Den anställer ca. 65 personer i forsknings- utvecklings- och kundservicepositioner. I Väestöliitto koncernen arbetar det ca. 75 personer.

Väestöliittos finansiering baserar sig på statlig stöd, insamlingar och företagssamarbete. Ca. 70 % av vår årliga budget består av personalutgifter. Alla intäkter från företagen som Väestöliitto äger används i sin helhet till det arbete som görs i Väestöliitto rf.

Väestöliittos nationella och internationella arbete kan stödas på många olika sätt.