Förverkligande av sexuella rättigheter

Vår anställd på Pride år 2019.

Sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter. Förverkligandet av sexuella rättigheter är centralt för människans välmående och ett balanserat liv.

Befolkningsförbundet vill att varje person ska ha lika sexuella rättigheter och att alla ska kunna förverkliga sin egen sexualitet. Vi eftersträvar lika möjligheter för alla att förverkliga sin sexualitet på ett tryggt och njutbart sätt.

Sexualiteten är en väsentlig och värdefull del av mänskligheten som utvecklas under hela livet. Med sexuella rättigheter avses en individs rätt att medvetet och ansvarsfullt ta beslut i frågor som rör den egna sexualiteten.

Vi kräver särskilt att ungdomars och de mest utsattas sexuella rättigheter ska stärkas. Vi övervakar och främjar genom utvecklingssamarbete genomförandet av dessa rättigheter i Finland, i Europeiska unionen och på global nivå. Ingens sexuella rättigheter får undermineras och sexuella trakasserier och våld måste kraftigt minskas. Det finns ett växande motstånd mot förverkligandet av sexuella rättigheter över hela världen. Olika grupper tenderar att undergräva människors rätt att i synnerhet bestämma över sitt eget antal barn och relationer. Vi fungerar som motvikt vad gäller denna rörelse.

I Finland stärks de sexuella rättigheterna genom påverkning av translagens innehåll, abortlagsreformen och inledandet av en debatt om surrogatmödraskap. Vi arbetar också för att utöka unga människors tillgång till kostnadsfria preventivmedel till alla kommuner i Finland. Vi har även satt som mål att säkerställa att menstruationssmärta beaktas mer känsligt och noggrant i flickornas hälsovård.