Riksdagens befolknings- och utvecklingsgrupp

Två unga flickor, kanske i Afrika.

Riksdagens befolknings- och utvecklingsgrupp är en år 1995 på Befolkningsförbundets initiativ grundad öppen grupp för alla riksdagsledamöter och europarlamentariker som är intresserade av utvecklingspolitik och -samarbete. Som ordförande för gruppen fungerar riksdagsledamot Saara Hyrkkö.

Gruppens syfte är att främja jämställdhet, särskilt mellan könen, och de mest utsattas sexuella hälsa och rättigheter i Finland samt i Finlands och Europeiska unionens utvecklingspolitik och -samarbete. Gruppen arbetar också för att öka Finlands budget för utvecklingssamarbete och lägga tonvikten på program för sexuell hälsa och rättvisa.

Befolknings- och utvecklingsgruppen erbjuder en diskussionsplattform för riksdagsledamöter, europarlamentariker, experter och aktörer inom utvecklingssamarbete. Gruppen lägger fram skriftliga frågor och avger yttranden, anordnar expertevenemang och deltar i internationell verksamhet inom området.

Gruppen ingår i European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights, en paraplyorganisation för liknande grupper i Europaparlamentet.