Certifikatet för en Familjevänlig arbetsplats

En vuxen och ett barn, hand i hand.

Certifikatet baserar på en helhetsbedömning om företaget uppfyller kriterierna för familjevänlighet: arbetsgivarens framsteg, de uppnådda resultaten och familjevänlighet på arbetsplatsen som helhet taget.

Under helhetsbedömningen beaktas

  • resultatet av personalenkäten vid utgångspunkten (startenkät)
  • utvecklingsarbetet under programmets gång
  • resultatet från uppföljningsenkäten och organisatoriska indikatorer (t.ex. antal sjukskrivningar, familjeledighet osv.)
  • vid behov: uppföljningsbesök på kontor och personliga intervjuer.

Helhetsbedömningen ska visa att

  • arbetsgivaren har tagit fram familjevänliga rutiner och attityder i hela organisationen och i olika enheter enligt utvecklingsplanen
  • arbetsgivaren har stärkt familjevänligheten för hela personalen
  • arbetsgivaren inte har allvarliga brister i familjevänliga attityder och rutiner
  • betyget för familjevänlighet i personalenkäten är väldigt bra
  • nivån på familjevänligheten visar arbetsgivarens ansvarighet inom branschen
  • arbetsgivaren fortsätter utvecklingen av familjevänlighet även efter att ha fått certifikatet.

Personalenkäten genomförs i enlighet med strukturen för Befolkningsförbundets familjevänlighetsenkät. Befolkningsförbundets partner i det tekniska genomförandet av enkäten är Feelback Oy.

Certifikatet för en Familjevänlig arbetsplats gäller i tre år per gång. Befolkningsförbundet har varumärkesskydd ®  för Certifikatet för en Familjevänlig arbetsplats. Att upprätthålla certifikatet kräver rapportering till Befolkningsförbundet samt betalning av en årsavgift.