För professionella

En pojke i ett höstlandskap står vänd mot kameran med blicken mot marken. Han har på sig en jeansrock och en munktröja, vars huva han dragit över huvudet.

Pojkarnas telefon är en telefon- och webbtjänst som är grundad 2007 och i första hand avsedd för pojkar och unga män under 20  år, med beaktande av mångfalden av kön. I våra jourtjänster har vi under de senaste åren svarat på ca 10 000 telefon- och chattkontakter varje år.

Barn och unga kontaktar Pojkarnas telefon för att kunna samtala om sådant som de av en eller annan anledning inte vill prata om med sina närstående. Ämnesområdena är obegränsade, men anonymiteten ger många ett nödvändigt skydd för att ta upp frågor som gäller till exempel pubertet, sexualitet, funderingar kring identiteten, känslor, rusmedel, våld eller moraliska frågeställningar. Genom att vara närvarande också på YouTube och TikTok når vi ut till vår målgrupp i för den bekanta webbmiljöer. Vi strävar efter att skapa ett tryggt utrymme där vi erbjuder saklig information och signalerar att det är okej att tala om de ovan nämnda frågorna – och att det går bra att be om hjälp när det känns att det behövs.

Tjänsterna produceras av ett multiprofessionellt team på fyra manliga anställda sakkunniga hos Befolkningsförbundet. Verksamheten finansieras huvudsakligen av STEA.

Tjänsterna produceras av ett multiprofessionellt team på fem manliga anställda sakkunniga hos Befolkningsförbundet. Verksamheten finansieras huvudsakligen av STEA.