Sexuellt våld

Sexuellt våld och utnyttjande är allvarliga brott. Handlingar som bryter mot sexuell självbestämmanderätt kan ske ansikte mot ansikte, via telefon eller via sociala medier. Sexuella handlingar kräver alltid samtycke från båda/alla parter.

Skyddsåldern i Finland är 16 år. Syftet är att ge straffrättsligt skydd mot sexuellt utnyttjande.

Sök hjälp om du har upplevt sexuella övergrepp!

  • Om det finns ett Seri-stödcenter i ditt område och det är mindre än en månad sedan incidenten, kontakta dem. Om det inte finns något Seri-stödcenter kan du få akut hjälp från din lokala akuttjänst eller vårdcentral.
  • Hjälp tillhandahålls också av flera organisationer, såsom våldtäktskriscentret, Tukinainen och Brottsofferjouren.

Dessutom finns omfattande information om sexuellt våld och