Familjers och barns jämställdhet och välmåga

En mamma läser för sina barn.

Målet med Befolkningsförbundets familjepolitiska påverkning är att säkra ett bra familjeliv.

Det ska berika individernas liv och stöda välmåendet hos föräldrar, andra vårdnadshavare i  olika par- och människorelationer samt försäkra barnens balanserade utveckling. Alla familjeformer är lika värdefulla och jämlikhet och icke-diskriminering bör utgöra utgångspunkten för familjepolitiken. Familjebakgrunden får inte påverka barnets välmående. Förverkligandet av barns rättigheter samt trygghets- och sexualundervisning enligt åldersnivån bör garanteras för alla barn.

Finland ska vara ett barn- och familjevänligt samhälle. Staten måste förbinda sig till politik som stöder familjebildande och förbättrar förutsättningarna för barnskaffning genom utveckling av social trygghet, tjänster, utbildning, bostadspolitik och arbetsliv. Den finska staten och kommunerna kan gå i täten när det gäller att utveckla arbetslivet genom att skapa fasta anställningsförhållanden för unga vuxna. Samma långsiktiga mål måste också främjas på arbetsmarknaden i allmänhet. Varje jobb borde vara familjevänligt.

Vårt Institut för befolkningsforskning har till exempel samlat information om familjers sociala, mentala och ekonomiska välmående. Vi publicerar årligen Befolkningsförbundets familjebarometer, som lyfter fram medborgarnas förhoppningar och åsikter vad gäller familjeliv samt erfarenheter om familjepolitiken och familjernas levnadsförhållanden.

För närvarande följer vi noga hur barnstrategin fortskrider. Vi kommer att bidra till att i samband med social- och hälsovårds-, socialskydds- och familjeledighetsreformer lyfta fram barns rättigheter och behoven hos alla familjer och till att drastiskt minska fattigdomen bland barnfamiljer.

Vi arbetar också för att underlätta familjeåterföreningar. Det är viktigt att migranter har rätt att få sina familjemedlemmar till sitt nya hemland. Vi lyfter också fram vikten av relationsrådgivning och terapi. De tjänster som organisationerna tillhandahåller kompletterar härvid de tjänster som den offentliga sektorn tillhandahåller.