Digitalt välmående i familjer

Digitalt välmående på korona tiden.

Teknik har snabbt blivit en stor del av finländarnas vardag. Befolkningsförbundets, Sällskapets för mediefostran och Demos Helsinkis samarbetsprojekt Digitaalinen hyvinvointi perheissä (digitalt välmående i familjer) undersökte hur den digitala revolutionen påverkar nära människorelationer och välmående. Projektet har kartlagt åtgärder och sammanställt konkreta material för att stöda finländarnas digitala välmående.

Institutet för befolkningsforskning har i samarbete med Demos Helsinki och Sällskapet för mediefostran skapat en vägledare för digitalt välmående. Sällskapet för mediefostran har också på sin webbplats publicerat en ny online-guide (på finska), som ger råd om hur man skapar ett balanserat digitalt liv. Materialet innehåller forskningsbaserade lösningar som hjälper familjer, par och det finländska samhället att bemöta teknologins utmaningar och möjligheter.

Projektet, som upphörde i augusti 2020, utgjorde en del av statsrådets utrednings- och forskningsplan (TEAS).

Mer information

Kristiina Tammisalo, forskare
kristiina.tammisalo@vaestoliitto.fi

Anna Rotkirch, forskningsprofessor
anna.rotkirch@vaestoliitto.fi