FINSEX

Forskningsprojektet FINSEX har följt med finländarnas sexliv under flera decennier. Förändringar i parrelationer, attityder till sexualitet, sexuella beteenden och sexuella problem har varit föremål för särskild uppföljning. FINSEX innehåller indikatorer för över 30 teman.

Under våren 2015 samlade Institutet för befolkningsforskning och Statistikcentralen ny jämförbar befolkningsdata för FINSEX. Undersökningen omfattade 6000 män och kvinnor i åldern 18–79 år. Forskningen fortsätter vid Institutet för befolkningsforskning.

Alla FINSEX-forskningsprojektets undersökningar om finländarnas sexualitet:

År

Författare Åldersgrupp Datamängd Svars%

1971

Sievers, Koskelainen, Leppo

18–54-åringar

2152

91,4

1992

Kontula, Haavio-Mannila 18–74-åringar 2250

75,9

1999

Kontula, Haavio-Mannila 18–81-åringar 1496

45,8

2007

Kontula 18–74-åringar 2590

43,4

2015

Kontula

18–79-åringar

2150

36,0