Familjers välmående

Institutet för befolkningsforskning forskar i familjerelationer i Finland samt jämför Finland med andra länder. I Familjebarometern behandlar vi årligen olika familjefrågor.

År 2019 och 2020 studerade vi digitalt välmående i finländska familjer.