Generations and Gender Survey

Generations and Gender Programme (GGP) är en internationell forskningsinfrastruktur för befolknings- och familjerelationsforskning.

Kärnan i programmet utgörs av Generations and Gender Survey (GGS)-studien, som bland annat utreder reproduktiv hälsa, födelsetal, familjerelationer och planer att bilda familj.

Finland anslöt sig till GGP år 2020. Finansieringen för insamling av GGS-data har erhållits från Alli Paasikivi-stiftelsen och Svenska kulturfonden. GGS genomförs i Finland som en webbundersökning och kopplas ihop med registerbaserad information (Statistikcentralen). Studien fokuserar på finländare i åldrarna 18–55.

Mera information

Venla Berg, forskningchef
venla.berg@vaestoliitto.fi