Generations and Gender Survey

Generations and Gender Programme (GGP) är en internationell forskningsinfrastruktur för befolknings- och familjerelationsforskning.

Kärnan i programmet utgörs av Generations and Gender Survey (GGS)-studien, som bland annat utreder reproduktiv hälsa, födelsetal, familjerelationer och planer att bilda familj.

Finland anslöt sig till GGP år 2020. Finansieringen för insamling av GGS-data har erhållits från Alli Paasikivi-stiftelsen och Svenska kulturfonden. GGS genomförs i Finland som en webbundersökning och kopplas ihop med registerbaserad information (Statistikcentralen). Studien fokuserar på finländare i åldrarna 18–55.

Mera information

Venla Berg, forskningchef
venla.berg@vaestoliitto.fi

GGS Advisor Group-rådgivargruppen

Anna Rotkirch, Befolkningsförbundet
Anneli Miettinen, FPA
Antti Sykkö, Statistikcentralen
Antti Tanskanen, Helsingfors universitet
Jan Saarela, Åbo Akademi
Jessica Nisen, The Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR)
Karri Silventoinen, Helsingfors universitet
Kateryna Savelieva, Helsingfors universitet
Markus Jokela, Helsingfors universitet
Mika Gissler, Institutet för hälsa och välfärd
Mirkka Danielsbacka, Befolkningsförbundet
Tiina Helamaa, Befolkningsförbundet
Venla Berg, Befolkningsförbundet