Vi bildar ett nätverk

paljon käsiä
Bild: UNFPA HQ

Vi tror på kraften i samarbete och vill arbeta tillsammans med andra. Därför har vi har bildat ett nätverk av samarbete kring oss.

Countdown2030Europe 

Vi är en del av ett konsortium som heter Countdown2030Europe, och som har 15 organisationer för sexuella rättigheter från 12 olika länder som medlemmar. I Countdown2030Europe främjar vi sexuell hälsa och särskilt tillgång till familjeplanering i utvecklingsländer. Genom sitt arbete inverkar nätverket på utvecklingspolitik och finansiering på både nationell, EU- och FN-nivå. Detta för att kunna uppnå detta mål. Familjeplanering är en mänsklig rättighet.

Countdown2030Europe logo

The International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Vi är medlem i International Planned Parenthoodin (IPPF). IPPF har 131 medlemsorganisationer i 143 länder. IPPF:s mål är att alla ska ha friheten att fatta självständiga beslut om sin egen sexualitet och välbefinnande; utan någon diskriminering. Genom IPPF får vi ständigt pålitlig förstahandsinformation om situationen för sexuella rättigheter i olika länder.

Samarbete med inhemska organisationer 

Vi koordinerar det Finska nätverket för sexuella rättigheter

Vi är aktivt involverade i vår paraplyorganisation Fingo, huvudsakligen med opinionsbildningsarbete. 

Vi är ständigt öppna för förslag på samarbete med andra organisationer och berörda parter. 

Tyttö ja UNFPA logo
Bild: UNFPA HQ

FN:s befolkningsfond UNFPA 

FN:s befolkningsfond (UNFPA) är FN:s organisation för främjande av sexuell och reproduktiv hälsa. Väestöliitto är en partner inom UNFPA i Finland och vi är i närt samarbete. Vårt gemensamma mål är att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rätt. UNFPA:s är att få till stånd en värld där varje graviditet är önskad, varje tillblivelse är säker och varje ung person kan nå sin fulla potential.