Fördelar med familjevänlighet

En person på en bro.

Familjevänliga rutiner och attityder främjar personalens välbefinnande och jämlikhet samt företagets produktivitet. Arbetstagare som tar hänsyn till familjevänligheten och de olika skedena under livet och är proaktiva i fråga om dem sparar även på kostnaderna.

Människors välbefinnande spelar en viktig roll för produktiviteten, till exempel genom motivation och engagemang. Detta har studerats i många olika sammanhang. Flexibilitet i arbetet ökar möjligheten att kombinera arbete och privatliv och detta medför ökad tillfredsställelse, motivation och effektivitet.

Fördelar med familjevänlighet för företaget

Ökar välbefinnandet på jobbet

 • flexibiliteten i arbetstider och vikarie- och andra arrangemang ökar
 • balansen mellan arbete och privatliv förbättras
 • verksamhetssätten förändras

Förbättrar verksamhetskulturen

 • ledningens och chefernas kunnande och attityd i fråga om genomförande av familjevänlighet gynnar hela företaget och personalen
 • ledningen och cheferna är själva bra exempel på familjevänlighet
 • tydliga instruktioner och spelregler stödjer likabehandling och jämlikhet
 • gammalmodiga attityder ersätts av moderna verksamhetsmodeller

Ger kostnadsbesparingar

 • sjukfrånvaron minskar
 • kompetent personal engagerar sig för sin arbetsgivare
 • personalomsättningen förblir på en lämplig nivå

Förbättrar bilden av arbetsgivaren

 • ryktet som familjevänlig arbetsgivare är en rekryteringsfördel
 • anställda är engagerade för arbetsgivaren och arbetsgemenskapen
 • stolthet och tillfredsställelse/tacksamhet över det egna jobbet stärks

Produktiviteten förbättras

 • arbetseffektiviteten ökar
 • arbets- och beslutsprocesserna är tydliga
 • resursallokeringen förbättras