Sexuell hälsa

Sexuell hälsa definieras av Världshälsoorganisationen, WHO, som ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande i relation till sexualitet. Det betyder inte bara frånvaron av sjukdom eller dysfunktion.

Sexuell och reproduktiv hälsa går hand i hand. God sexuell och reproduktiv hälsa innebär:

  • förmågan att njuta av sex som tillfredsställer alla parter
  • möjligheten att inte utsättas för sexuella övergrepp
  • skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar
  • lyckad graviditetsplanering
  • tillgång till trygga graviditeter och födslar