Afghanistan, Nepal och Tadzjikistan

neljä naista istuu rappusilla ja kutoo

Även om cirka 15% av världens människor har funktionsnedsättning marginaliseras många personer med funktionsnedsättning och deras sexuella rättigheter erkänns inte. Väestöliitto arbetar i Afghanistan, Nepal och Tadzjikistan för att öka medvetenheten om de funktionshindrades rättigheter och ger dem verktyg för att göra anspråk på dessa rättigheter. 

I Tadzjikistan har till exempel grupper av kvinnor med funktionsnedsättning efter vår skolning uppmanat lokala myndigheter att göra hälsovårdstjänster tillgängliga.   

Människor med funktionsnedsättning utesluts också mycket lätt från allmän sexualundervisning och får inte all den viktiga information de har rätt till. Exempelvis i Nepal har personer med funktionsnedsättning utbildats till olika slag av kamratutbildare. De har fått upplysning om sexualitet samt verktyg för sexualundervisning och sprider nu information i sina egna nätverk. 

Afganistan 

Afghanistan är en av de fattigaste och mest instabila staterna i världen. Våld har dominerat landet i årtionden och situationen där är fortfarande svår. Afghanistan anses också vara det för kvinnor farligaste landet i världen. 
Då det gäller de sexuella rättigheterna är de största utmaningarna hög mödradödlighet, kulturella hinder för tillgång till sexuella hälso- och sjukvårdstjänster samt dåliga hälsovårdstjänster. Kvinnors möjlighet att på egen hand komma till hälso- och sjukvården är begränsad, och å andra sidan kan kulturella skäl hindra kvinnor från att gå till en mottagning med en manlig läkare. 

Det finns miljontals människor med funktionshinder i Afghanistan och våldet fortsätter att lemlästa människor. Hälsovårdstjänsterna är bristfälliga och svårt tillgängliga för alla, men särskilt flickor och kvinnor med funktionsnedsättning blir lätt uteslutna från alla tjänster. Dessutom är det svårt för personer med funktionsnedsättning att få någon undervisning: uppskattningsvis 72% av de funktionshindrade har inte någon som helst form av utbildning. 

girl smiles in a doorstep

Nepal

Nepal ligger i Asien mellan Kina och Indien och är ett av de fattigaste länderna i världen. 
Då det gäller de sexuella rättigheterna är de största utmaningarna i Nepal barnäktenskap och mödradödlighet. Mödradödligheten har minskat, men den är fortfarande en av de främsta dödsorsakerna för kvinnor i fertil ålder i Nepal. 

I Nepal utgör ungdomar en stor del av befolkningen och ungefär en tredjedel av Nepals befolkning är ung. Barnäktenskap och tidiga graviditeter är vanliga och särskilt tonårsgraviditeter är vanligare på landsbygden än i städer. 

I Nepal skulle nästan hälften av ungdomar i åldern 15-19 vilja använda preventivmedel, men de har inte tillgång till sådana. Mer än hälften av de gifta kvinnorna har inte använt någon form av preventivmedel. Dessutom har mer än en av fem kvinnor i åldrarna 15-49 i Nepal upplevt sexuellt våld. Förövaren av sexuellt våld är oftast maken. 

År 2017 förbjöds i Nepal enligt lag en praxis som heter chhaupadi, där en kvinna under sin menstruation tvingades lämna sitt hem och inte fick komma till köket, röra vid mat, religiösa föremål, boskap eller män. Menstruationen ansågs vara smutsig och oren och därför hamnade kvinnorna bo i isolering under månadsregleringen. Även om tradition är en handling som, enligt lag, är förbjuden och straffbar, praktiseras den fortfarande på landsbygden. 

Sexualitet hos människor med funktionsnedsättning är tabu i Nepal. Det är utmanande för personer med funktionsnedsättning att erhålla sexuella hälsotjänster eftersom vårdinrättningar inte är tillgängliga. Personalen kan också ha förutfattade föreställningar om funktionshindrades sexualitet och tror ofta att dessa inte behöver tjänster. Människor med funktionsnedsättning har inte heller någon kännedom om de tjänster de har rätt till. 

Tadzjikistan  

Tadzjikistan är ett av de fattigaste länderna i Centralasien. Befolkningen är också mycket ung, med nästan 60 procent under 24 år. Då det gäller de sexuella rättigheterna är de största utmaningarna i Tadzjikistan i synnerhet ungas dåliga kunskap om sexuell hälsa och sexuella rättigheter, vilket till exempel återspeglas i låg användning av preventivmedel. 

Situationen med rättigheter för personer med funktionsnedsättning är svag, eftersom majoriteten av dem inte har tillgång till utbildning eller lönearbete. Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och dess olika former är vanligt, och de flesta kvinnor har inte kunskap om hur eller resurser att rapportera våldshandlingarna till myndigheterna.  Som i de flesta länder är sexualitet hos personer med funktionshinder också i Tadzjikistan tabu. Tillgången till sexuella hälsovårdstjänster kan vara mycket svår på grund av fysiska hinder eller personalens negativa attityder. Människor med funktionsnedsättning har ofta ingen egen kännedom om de tjänster de har rätt till. 

nainen hymyilee kodissaan