Barns sexuella hälsa

Sexuell hälsa är ett tillstånd av välmående. Hos ett barn betyder det andra saker än hos en ung person eller en vuxen. Ett barns sexuella hälsa innebär möjligheten att lära sig och agera i enlighet med dess ålder. Barnet lär känna sin egen kropp och känslor tryggt och under vägledning. Nära människorelationer, vård och beröring stärker barnets välmående.  

Barnet bland annat  

• Känner till relevanta ord och normer för kroppens intima områden och reproduktion   

• Ställer gärna frågor  

• Känner till de viktigaste säkerhetskunskaperna och kan använda dem  

• Kan skydda sin integritet och även låta andra göra det  

• Kan söka och få fysisk intimitet och tillgivenhet när så önskas  

• Kan agera och få glädje i sina vänskapsförhållanden  

• Kan söka hjälp relaterad till sin egen Sexuell hälsa  

• Känner sig trygg och säker  

• Upplever glädje och stolthet gällande sin egen kropp, känslor och tankar  

• Kan uttrycka både känslor av kärlek och negativa känslor  

• Är inte föremål för sexuella trakasserier och våld  

En gemensam undervisningslinje för förskoleundervisning, skola och hem behövs för att stödja barnets välmående.