Koncernen Befolkningsförbundet

I koncernen ingår Befolkningsförbundet rf, Befolkningsförbundets terapi – och barnavårdsservice Terapia- ja kotipalvelut Oy och fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Kalevanpoika. Bolagens avkastning går i sin helhet till Befolkningsförbundet rf:s verksamhet.

Väestöliiton Terapia- ja kotipalvelut OY
Kalevagatan 16
Pb 849, 00101 Helsingfors
verkställande direktör
Lassi Köppä 040 7593650

Väestöliiton terapiapalvelut
Kalevagatan 16
Pb 849, 00101 Helsingfors
Tel (09) 2280 5267

Befolkningsförbundets bolag för terapitjänster terapitjänster säljer olika former av terapi för individer och par på många orter runt om i Finland, också på distans. I utbudet ingår bl.a. psyko-, sexual- och musikterapi. Det går också att få djurassisterad terapi och MedMänniskan-terapi. Rådgivning och hjälp till familjen finns också med bland tjänsterna. Dessutom ordnar bolaget kompletterande och fortbildning för olika yrkesgrupper.

Väestöliiton kotisisar
Kalevagatan 16
Pb 849, 00101 Helsingfors
Tel 020 799 5656

Befolkningsförbundets hemsyster – Kotisisar – erbjuder avgiftsbelagd hemservice för barnfamiljer i huvudstadsregionen och Nyland.