Koncernen Befolkningsförbundet

I koncernen ingår Befolkningsförbundet rf, Befolkningsförbundets Hyvinvointi Oy (terapi – och barnavårdsservice) och fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Kalevanpoika. Bolagens avkastning går i sin helhet till Befolkningsförbundet rf:s verksamhet.

Väestöliiton Hyvinvointi Oy
Kalevagatan 16
Pb 849, 00101 Helsingfors
verkställande direktör
Minna Järvensalo
+358 40 534 9434

Väestöliiton terapiapalvelut
Kalevagatan 16
Pb 849, 00101 Helsingfors
Tel (09) 2280 5267

Befolkningsförbundets bolag för terapitjänster terapitjänster säljer olika former av terapi för individer och par på många orter runt om i Finland, också på distans. I utbudet ingår bl.a. psyko-, sexual- och musikterapi. Det går också att få djurassisterad terapi och MedMänniskan-terapi. Rådgivning och hjälp till familjen finns också med bland tjänsterna. Dessutom ordnar bolaget kompletterande och fortbildning för olika yrkesgrupper.

Väestöliiton kotipalvelut
Kalevagatan 16
Pb 849, 00101 Helsingfors
Tel 020 799 5656

Befolkningsförbundets Kotipalvelut erbjuder avgiftsbelagd hemservice för barnfamiljer i huvudstadsregionen och Nyland.