Sexualitet och kön

Sexualiteten är ett grundläggande mänskligt drag som inte kan skiljas från det övriga av att vara människa. Sexualiteten omfattar bland annat kön, sexuell läggning, reproduktion och könsroller.

Via länkarna nedan kan du läsa fler artiklar om sexualitet i tjänsten Hyvä kysymys på finska.