Menstruation

tamponi ja punaisia kukkia

Menstruationens början är ett tecken på fortplantningsförmåga, det vill säga kroppens förberedelse för en eventuell graviditet. Menstruationen börjar vanligtvis i åldern 10–16.

Menstruationscykeln är den period under vilken menstruationsblödning inträffar en gång. Menstruationscykeln varar vanligtvis 23–35 dagar. Särskilt under de tidiga stadierna kan menstruationscykler under några år vara oregelbundna. Menstruationsblödningens längd är vanligtvis 2–8 dagar och mängden är individuell. 

Menstruationen är en naturlig del av livet för en flicka/kvinna i fertil ålder och en del av en transmans liv. Hos vissa orsakar menstruationer trots allt problem och då är det värt att genast söka hjälp. Sådana problem kan inkludera kraftig menstruationsblödning, svåra menstruationskramper, missade menstruationer och en tidigare regelbunden cykel som blir oregelbunden.