Unga och sexuell hälsa

tyttö katsoo pädiä käsi naamalla

Under tonåren sker många förändringar i kroppen och känslolivet. Frågor relaterade till sexuellt välmående upptar många ungas tankar. Den unga personen kanske undrar om hen duger som den är och om hens tankar och känslor är normala. Hur bör man handla, var går ens egna och andras gränser? Man kanske också funderar över att vara olik andra.

Webbplatsen Hyväkysymys.fi innehåller samlad information på finska för ungdomar om frågor gällande sexuell hälsa.

De ungas Väestöliitto ger ungdomar möjlighet att på finska kostnadsfritt ställa frågor och diskutera sexualitetsfrågor med en expert.