Lapsi ja seksuaaliterveys

Kaksi lasta istuu penkillä

Seksuaaliterveys on hyvinvoinnin tila. Lapsella se tarkoittaa eri asioita kuin nuorella tai aikuisella. Lapsen seksuaaliterveys sisältää mahdollisuuden oppia ja toimia ikätasonsa mukaan. Lapsi saa tutustua omaan kehoonsa ja tunteisiinsa turvassa ja ohjattuna. Läheiset ihmissuhteet, hoiva sekä kosketus vahvistavat lapsen hyvinvointia.

Hyvinvoiva lapsi:
• Tietää asialliset sanat ja normit kehon intiimipaikoille ja lisääntymiselle
• Voi kysyä vapaasti kysymyksiä
• Tuntee tärkeimmät turvataidot ja osaa käyttää niitä
• Osaa suojata yksityisyyttään ja antaa sitä myös muille
• Osaa hakea ja saa fyysistä läheisyyttä ja hellyyttä sitä halutessaan
• Osaa toimia ja saa iloa ystävyyssuhteissaan
• Osaa hakea apua liittyen omaan seksuaaliterveyteen
• Kokee olevansa ja on turvassa
• Kokee iloa ja ylpeyttä omasta kehostaan, tunteistaan ja ajatuksistaan
• Voi ilmaista niin ihastuksen tunteita kuin kielteisiä tunteita
• Ei kohtaa seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kokemuksia

Lapsen hyvinvoinnin tueksi tarvitaan varhaiskasvatuksen, koulun ja kodin yhteinen kasvatuslinja. Tukea lapsen kehotunnekasvatukseen löydät tästä.