Tietosuojaseloste

Väestöliiton tietosuojaselosteessa kerrotaan:

1) Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

2) Mitä tietoja keräämme

3) Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on ja kuinka niitä voi käyttää

4) Mihin tietoja käytämme ja millä oikeusperusteella tietoja käsittelemme

5) Kuinka kauan säilytämme tiedot

6) Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot kolmansiin maihin

7) Minkälaisia riskejä tietojen käsittelyyn liittyy ja miten suojaamme tiedot

Tietosuojaseloste Päivitetty 14.10.2022