Seksuaalikasvatus

Äiti ja tytär ovat lähekkäin otsat vastakkain.

Seksuaalikasvatuksen avulla ihminen saa tietoja ja taitoja, joiden kautta hänellä on mahdollisuus pohtia omia asenteitaan seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Näiden tietojen perusteella ihminen tekee itselleen parhaita mahdollisia valintoja oman seksuaalisuuden toteuttamisesta. Seksuaalikasvatus on jokaisen ihmisen seksuaalioikeus, ja seksuaalioikeudet ovat jakamattomia ihmisoikeuksia.

Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on hyvä seksuaaliterveys ja seksuaalinen hyvinvointi. Seksuaalikasvatus tukee jokaisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta, oikeutta kokea oma seksuaalisuus hyvänä ja arvokkaana sekä tarjoaa mahdollisuuden pohtia sukupuolia ja seksuaalisuuksia.

Jokainen lapsen ja nuoren kanssa toimiva aikuinen on seksuaalikasvattaja, halusipa sitä tai ei. Siksi jokaisen kasvattajan kannattaa kiinnittää huomiota seksuaalisuuteen liittyviin arvoihinsa, asenteisiinsa ja kipukohtiinsa sekä pohtia, miten niitä tulee välittäneeksi lapselle joko tietoisesti tai tiedostamattaan.

Jos lapsi ei saa kokonaisvaltaista, tutkittuun tietoon pohjautuvaa seksuaalikasvatusta, seksuaalisuuteen liittyvät mallit ja uskomukset opitaan joka tapauksessa jostain. Ilman suunnitelmallista seksuaalikasvatusta nuoren kyky ymmärtää ja kyseenalaistaa esimerkiksi pornosta ja muusta viihteestä sekä kavereilta opittuja malleja ja niiden takana olevia uskomuksia voi jäädä vaillinaiseksi.

Seksuaalikasvatus alkaa lapsuudessa

Seksuaalikasvatusta tarvitaan koko elämän ajan. Lasten seksuaalisuus ja seksuaalikasvatus eroavat nuorten ja aikuisten vastaavista. Sivuiltamme löydät paljon tietoa aiheesta!

Vanhemmat kaipaavat tietoa lapsen seksuaalisuudesta. Vanhempien tietopankki löytyy täältä. Myönteiset, lapsen tasoiset tiedot, taidot ja asenteet sekä oman kehon arvostaminen ovat tärkeitä opettaa. Kehotunnekasvatusta toteutetaan kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Lasten kehotunnekasvatus

Pienten lasten seksuaalikasvatusta nimitetään kehotunnekasvatukseksi. Se kuvaa paremmin pienten lasten kehitystä ja tarpeita. Kehotunnekasvatus sisältää lapsen tasoista tietoa kehosta, tunteista, turvataidoista ja oikeuksista. Lue lisää kehotunnekasvatuksesta täältä.

Seksuaalikasvatus auttaa omien rajojen löytämisessä

Suuri osa seksuaalikasvatuksesta kohdentuu eri ikäisille nuorille. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus ja oikea tieto parantavat nuoren kykyä pitää itsestään huolta ja välttää riskitilanteisiin joutumista. Seksuaalisuudesta, seksistä tai ehkäisystä puhuminen ei altista nuorta riskikäyttäytymiselle eikä ole kimmoke aikaisemmin aloitettaviin seksikokemuksiin.

Aiemmin ajateltiin, että nuoren hyvä seksuaaliterveys tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että nuori ei harrasta seksiä. Nykyään kuitenkin ymmärretään, että omaan seksuaalisuuteen tutustuminen on osa nuoruuden kehitystehtävää. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus antaa nuorelle eväitä tutustua omaan seksuaalisuuteensa omia ja muiden rajoja kunnioittaen.

Väestöliiton nuorten seksuaalikasvatusmateriaalit löytyvät Hyvä kysymys -verkkopalvelusta.

Myös aikuiset ja erityisryhmät tarvitsevat seksuaalikasvatusta

Myös eri ikäiset aikuiset tarvitsevat seksuaalikasvatusta esimerkiksi muuttuneissa elämäntilanteissa. On tärkeää muistaa, että jokainen ihminen on seksuaalinen olento. Oikeus nauttia seksuaalisuudesta ja saada seksuaalikasvatusta koskee myös erityisryhmiä kuten eri tavoin kehitysvammaisia ja ei-neurotyypillisiä henkilöitä.

Lähteitä:

Seksuaalikasvatuksen tueksi (THL)

Edistä, ehkäise, vaikuta – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 (THL)