Sukupolvien ketju

Isä pitää pientä lastaan sylissään, ja tämän isoisä ihailee vieressä.

Perhesukupolvien välistä avunantoa selvittävä Sukupolvien ketju on pitkittäistutkimus, jonka kolme ensimmäistä aineistokeruuta tehtiin vuosina 2007, 2012 ja 2018. Tutkimuksen kohteena ovat Suomessa vuosina 1945–1950 syntyneet suuret ikäluokat ja heidän aikuiset lapsensa.

Sukupolvien ketju (GENTRANS) on lisännyt ymmärrystä perhesukupolvien auttamisesta, sisaruussuhteista, isovanhemmuudesta, suhteista puolison vanhempiin sekä uusperheistä. Tutkimme myös suomalaisten asenteita perhesukupolvien väliseen auttamiseen. Hankkeen yhteydessä tuotettuihin julkaisuihin voit tutustua hankkeen omalla kotisivulla (linkki ulkoiselle sivulle).

Pitkittäistutkimuksen kyselyt osoitetaan osittain samoille vastaajille. Kyselyt mahdollistavat vastaajan tarkkojen sukulaisuussuhteiden ja avunannon erittelyä. Kyselytietoja on täydennetty teemahaastatteluin.

Tutkimus toteutetaan viiden vuoden välein, jotta suurten ikäpolvien edustajien asenteissa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata pitkällä aikavälillä. Seuraava aineistokeruu ajoittuu arviolta vuoteen 2023. Aineistokeruut on toteutettu yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa.

Sukupolvien ketju -hankkeesta uutta tutkimustietoa! Perhesukupolvien välinen yhteydenpito on vähentynyt –mediatiedote 25.5.2021.

Lisätietoa

Mirkka Danielsbacka, vieraileva tutkija
mirkka.danielsbacka@vaestoliitto.fi 

Hans Hämäläinen, vieraileva tutkija
hans.hamalainen@utu.fi