Perhesukupolvien välinen yhteydenpito on vähentynyt

Perhesukupolvien välisessä yhteydenpidossa ja avunannossa on tapahtunut muutoksia vuosien 2007–2018 välillä.

Vuosina 1945–1950 syntyneet suuret ikäluokat pitävät aiempaa harvemmin yhteyttä lapsiinsa ja vanhempiinsa. Myös heidän aikuiset lapsensa pitävät vähemmän yhteyttä isovanhempiinsa ja sisaruksiinsa.

Käytännön apua ja taloudellista tukea lapsilleen antavien osuus suurista ikäluokista on myös vähentynyt. Lapsenlapsiaan hoitavien määrä suurissa ikäluokissa on kuitenkin kasvanut. Käytännön apua ja taloudellista tukea vanhemmilleen antavien osuus aikuisista lapsista on kasvanut.

– Muutokset liittyvät osittain elämänvaiheiseen. Lastenlapsiaan hoitavien osuuden kasvu kertoo siitä, että yhä useammasta suurten ikäluokkien edustajasta on tullut tutkimuksen aikavälillä isovanhempi. Sitä vastoin yhteydenpidon vähenemistä suurten ikäluokkien ja heidän lastensa välillä on vaikeampi selittää ja sitä tulisi tutkia lisää, toteaa erikoistutkija ja raportin ensimmäinen kirjoittaja Hans Hämäläinen.

Yhä useampi suuriin ikäluokkiin sekä heidän aikuisiin lapsiinsa kuuluvista vastaajista kokee, että isovanhempien velvollisuus on hoitaa pieniä lapsenlapsia. Lisäksi aiempaa suurempi osuus suurista ikäluokista on samaa mieltä siitä, että isovanhempien velvollisuus on edistää lastenlastensa ja heidän perheensä taloudellista turvallisuutta.

Tulokset ilmenevät laajasta kyselystä, johon perustuva Sukupolvien suhteet -tutkimusraportti julkaistaan tiistaina 25.5. Kyselyssä selvitettiin avunantoa ja yhteydenpitoa suurten ikäluokkien ja heidän aikuisten lastensa elämässä. Kyselyyn vastasi syksyllä 2018 yli 4500 suomalaista, joista reilut 1000 oli pitkittäisvastaajia eli he ovat osallistuneet kyselyihin vuosina 2007, 2012 ja 2018.

Sukupolvien ketju -tutkimushankkeessa tutkitaan kahta perhesukupolvea: vuosina 1945–1950-syntyneitä suomalaisia suuria ikäluokkia ja heidän aikuisia lapsiaan. Hankkeessa kerätään tietoa sukulaisten ja ystävien välisestä yhteydenpidosta ja avunannosta noin viiden vuoden välein toteutettavin seurantakyselyin. Hankkeen kolmannen kierroksen päärahoittaja on Koneen Säätiö ja lisärahoitusta hanke on saanut Otto A. Malmin säätiöltä sekä Suomen Tietokirjailijat ry:ltä.

Sukupolvien suhteettutkimusraportin tiedot perustuvat Sukupolvien ketju -hankkeen vuoden 2018 aineistoihin sekä muutoksia koskevat tulokset vuosien 2007, 2012 ja 2018 aineistoihin. Hankkeen julkaisut ja kyselylomakkeet löytyvät kotisivuilta https://blogs.helsinki.fi/gentrans/.

Hämäläinen Hans, Danielsbacka Mirkka, Hägglund Anna Erika, Rotkirch Anna ja Tanskanen Antti O. (2021). Sukupolvien suhteet. Ikääntyminen ja vuorovaikutuksen muutos suurten ikäluokkien ja aikuisten lasten elämänkulussa. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D64/2021. Helsinki: Väestöliitto.

Lisätietoja

Hans Hämäläinen, erikoistutkija
044-2913523, hans.hamalainen@utu.fi

Mirkka Danielsbacka, erikoistutkija, apulaisprofessori
050-3049408, mirkka.danielsbacka@utu.fi

Antti O. Tanskanen, erikoistutkija, professori
040-5893980, antti.tanskanen@utu.fi