Koulutukset

Ilmoitamme tällä sivulla tulevista kehotunnekasvatuskoulutuksistamme 0-9- vuotiaiden lasten kanssa työtä tekeville ammattilaisille. Koulutuksemme ovat maksuttomia.

Päivitämme koulutustarjontaamme aina sitä mukaa, kun suunnittelemme uusia koulutuksia.

Kevät 2023

Koulutusten päivämäärät:

Meillä on keväällä kahden eri hankkeen koulutuksia. Ilmoittautumislinkkejä on tämän takia kaksi! Mikäli ilmoittaudut useampaan koulutukseen, katso alla olevien koulutuspäivien mukaan, kumpaan ilmoittautumislinkkiin ilmoittaudut. Voit osallistua yksittäisiin tai useampaan koulutukseen. Koulutukset ovat etäkoulutuksia ja aina maksuttomia.

HUOM! Valitse vain yksi päivämäärä saman teeman sisältä, koulutukset ovat samansisältöisiä. Eli esimerkiksi Ystävyysteeman koulutuksista voit valita itsellesi sopivan päivämäärän muutamasta eri koulutuspäivämäärästä.

Koulutukset hankkeella 1

Varhaiskasvatuksen henkilöstö, alkuopettajat, ap. ja ip. kerhojen ohjaajat: hoitajat, avustajat, opettajat, erityisopettajat ja johtajat

– Turvallisesti yhdessä (Turvataidot- ja digiturvataidot lapsilla) 3.2 kello 8-12
– Ystävyys ja läheisyystaidot 18.1 klo 12-16, 15.2 klo 9-15, 10.3 kello 9-15
– Kehotunnekasvatuksen puheeksi ottaminen 24.1 klo 8-12, 16.3 klo 12-16, 17.4 kello 12-16

Ilmoittaudu mukaan koulutuksiin seuraavasta linkistä: Ilmoittautuminen

Koulutukset hankkeella 2

Varhaiskasvatuksen henkilöstö: hoitajat, avustajat, opettajat, erityisopettajat ja johtajat

– Kuusi askelta turvaan 6 h: 17.1 kello 9-15, 9.2 kello 9–15, 10.2 kello 9–15, 14.3 kello 9–15, 22.3 kello 9–15, 24.3 kello 9–15, 28.4 kello 9-15, 3.5 kello 9-15, 5.5 kello 9-15.

  • Kuusi askelta turvaan 4 h: 23.1 kello 12-16, 29.3 kello 8-12.

– Kehotunnekasvatuksen perusteet 2 h: 7.2 kello 13–15, 8.2 kello 9–11.

Johtajille (vaka) ja erityisopettajille tarkoitettu
– Kuusi askelta turvaan 4 h: 19.1 kello 12–16, 21.3 kello 12–16.

Ilmoittautuminen

 

Lisätietoa koulutusaiheiden sisällöistä:

Ystävyys ja läheisyystaidot -koulutus

Lapsiryhmän toimintakulttuurin muutos: rohkaiseva ja systemaattinen liveharjoittelu, jolla saadaan mukaan myös erityislapset.

Myötätunnon taidot: Otetaan lapset mukaan tekemään myötätunnon tekoja. Miten opettaa empatiaa ja myötätuntoa toimintakulttuurina lapsiryhmässä sosiaalisia taitoja opettamalla.

Yksittäisten lasten ystävyystaidot mm. aloitteen tekemisen taito, empatia, auttaminen, jakaminen, mukaan pyytäminen, välittäminen, lohduttaminen, suojeleminen.

Kehotunnekasvatuksen puheeksi ottamisen koulutukset

Miten puhua lapsen seksuaalisuudesta lasten kanssa, kollegoiden kesken tai vanhemmille.
Mitä sanoja voisin käyttää. Millaisista aiheista harjoittelu kannattaa aloittaa.
Opetellaan käyttämään Väestöliiton olemassa olevia puheeksi ottamisen materiaaleja ja malleja.

Työpajaan osallistuva saa työkaluja, materiaalia ja harjoituksia sekä tukea puheeksi ottamiseen, jotta hän voi viedä kehotunnekasvatusta käytäntöön työyhteisössään.

Turvallisesti yhdessä

Turvataidot ja digiturvataidot pienillä lapsilla pelottelematta. Miten puhua lapsille, jotka ovat
nähneet pornoa.
Lapsilla lupa puhua ja kysyä kaikesta. Vessa- ja pukeutumisrauha. ”Vessasanat”
menneisyyteen. Moninaisuuden kunnioittaminen. Turvallinen tila kaikille lapsille ja aikuisille.
Mitä on lasten välinen seksuaalinen häirintä? Voiko aikuinen olla häiritsijänä? Miten puuttua häirintään, rankaisematta, leimaamatta, sosiaalisia taitoja opettamalla.

Kuusi askelta turvaan

Miten rakentaa lapsille arki varhaiskasvatuksessa, jolla tuetaan lapsuuden ikätasoisen seksuaalisuuden kehittymistä ja seksuaalioikeuksia? Miten taata lapselle seksuaalinen turvallisuus?