Koulutukset

Ilmoitamme tällä sivulla tulevista kehotunnekasvatuskoulutuksistamme 0-9- vuotiaiden lasten kanssa työtä tekeville ammattilaisille. Koulutuksemme ovat maksuttomia. Päivitämme koulutustarjontaamme sitä mukaa, kun suunnittelemme uusia koulutuksia. Koulutuksia on tulossa syksyllä 2022 ja keväällä 2023 verkossa.

SYKSY 2022

Kenelle? Varhaiskasvatuksen ja ap. ja ip. toiminnan henkilöstölle, alkuopetuksen opettajille sekä varhaiskasvatuksen johtajille ja alakoulun rehtoreille.

Mitä? Neljä aihetta/koulutuskokonaisuutta. Koulutusten kesto 3-4h per aihe.

 • Kehotunnekasvatus, joka lapsen oikeus (Perusteet) 4h
 • Pisarapuuttuminen -menetelmä häirinnän ehkäisyyn ja rakentavaan puuttumiseen lapsilla 4h
 • Ystävyys ja läheisyystaidot 4h
 • Kehotunnekasvatuksen puheeksi ottamisen työpaja 3h

Alempana lisätietoa koulutusaiheiden sisällöistä!

Koulutukset ovat maksuttomia puolen päivän etäkoulutuksia Teams alustalla.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä
Lisätietoa antaa: henriikka.kangaskoski@vaestoliitto.fi

Lämpimästi tervetuloa mukaan koulutuksiin!

Koulutusten päivämäärät:

Varhaiskasvatuksen henkilöstö: hoitajat, avustajat, opettajat, erityisopettajat ja johtajat

 • Kehotunnekasvatus, joka lapsen oikeus (Perusteet) 23.8 kello 12-16 TAI 6.9 kello 12-16 TAI 22.9 kello 12-16
 • Pisarapuuttuminen 23.9 kello 8-12
 • Ystävyys ja läheisyystaidot 1.9 kello 12-16 TAI 6.10 kello 12-16 TAI 15.11 kello 12-16 TAI 8.12 kello 8-12
 • Puheeksi ottamisen työpaja 31.8 kello 12-15 TAI 29.9 kello 12-15 TAI 14.12 kello 9-12

Alkuopettajat ja ip./ap. kerhojen ohjaajat

 • Ystävyys ja läheisyystaidot 30.9 kello 8-12
 • Puheeksi ottamisen työpaja 7.10 kello 12-15

Johtajille (vaka/alkuopetus) ja erityisopettajille erikseen

 • Puheeksi ottamisen työpaja 14.11 kello 15-18

Lisätietoa koulutusaiheiden sisällöistä:

Kehotunnekasvatus, joka lapsen oikeus

Mitä on kehotunnekasvatus ja miksi se on tärkeää? Millaisia ovat lapsen seksuaalioikeudet?
Lapsen seksuaalinen kehitys ja sen tukeminen. Huolestuttava seksuaalinen käytös ja siihen puuttuminen.

Kehoitsetunnon tukeminen. Matka kehotunnekasvattajaksi.
Keskustelua, materiaaleja ja vinkkejä

Pisarapuuttuminen -koulutus

Mitä on lasten välinen seksuaalinen häirintä? Voiko aikuinen olla häiritsijänä? Miten puuttua häirintään, rankaisematta, leimaamatta, sosiaalisia taitoja opettamalla.

Lapsilla lupa puhua ja kysyä kaikesta. Vessa- ja pukeutumisrauha. ”Vessasanat”
menneisyyteen.

Ystävyys ja läheisyystaidot -koulutus

Lapsiryhmän toimintakulttuurin muutos: rohkaiseva ja systemaattinen liveharjoittelu, jolla saadaan mukaan myös erityislapset.

Myötätunnon taidot: Otetaan lapset mukaan tekemään myötätunnon tekoja. Miten opettaa empatiaa ja myötätuntoa toimintakulttuurina lapsiryhmässä sosiaalisia taitoja opettamalla.

Yksittäisten lasten ystävyystaidot mm. aloitteen tekemisen taito, empatia, auttaminen, jakaminen, mukaan pyytäminen, välittäminen, lohduttaminen, suojeleminen.

Kehotunnekasvatuksen puheeksi ottamisen työpajat

Miten puhua lapsen seksuaalisuudesta lasten kanssa, kollegoiden kesken tai vanhemmille.
Mitä sanoja voisin käyttää. Millaisista aiheista harjoittelu kannattaa aloittaa.
Opetellaan käyttämään Väestöliiton olemassa olevia puheeksi ottamisen materiaaleja ja malleja.

Työpajaan osallistuva saa työkaluja, materiaalia ja harjoituksia sekä tukea puheeksi ottamiseen, jotta hän voi viedä kehotunnekasvatusta käytäntöön työyhteisössään.