Turvallisemman tilan periaatteet

Väestöliitossa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Tarkoituksena on, että Väestöliitto on mahdollisimman turvallinen työpaikka, ja että kaikilla on  turvallista osallistua Väestöliiton toimintaan ja tilaisuuksiin.

Väestöliiton henkilöstö sekä kaikki liiton toimintaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita.

Turvallisemman tilan periaatteet. Turvallisemmassa tilassa on kannustava ja rohkaiseva ilmapiiri. Luottamuksellisuus ja vastuu: Jokainen kantaa vastuun omista sanomisistaan ja toiminnastaan. Älä tee oletuksia muista. Pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin ja toimimaan se tiedostaen. Kuuntele ja opi. Erehtyminen ja kysyminen ovat osa oppimista ja kasvua. Kysy rohkeasti ja anna tilaa myös muiden kasvulle ja oppimiselle. Anna palautetta rakentavasti. Ota palaute vastaan ja muuta tarvittaessa toimintaasi. Kunnioita ja anna tilaa: Anna jokaiselle mahdollisuus osallistua ja tuoda esiin omia näkökulmiaan. Ketään ei saa kuitenkaan loukata. Kunnioita jokaisen itsemääräämisoikeutta ja käsittele asioita sensitiivisesti ja kunnioittavasti. Puutu: Mikäli mahdollista, puutu tilanteeseen, jossa rikotaan turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisemmissa tiloissa on myös nimetty henkilö, jolle tilanteesta voi kertoa.

Lomake häirinnästä ilmoittamiseen

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa, mikäli olet kohdannut häirintää, syrjintää, kiusaamista tai muuta epätasa-arvoista kohtelua Väestöliitossa tai sen järjestämissä tilaisuuksissa/tapahtumissa. Lomakkeen on tarkoitus olla mahdollisimman matalan kynnyksen yhteydenottokanava, joten sinun ei tarvitse kertoa nimeäsi tai yhteystietojasi ellet halua. Tärkeintä on, että annat mahdollisimman tarkan kuvauksen kohtaamastasi epäasiallisesta toiminnasta. Lomake on luottamuksellinen. 

Viesti välittyy suoraan Väestöliiton häirintäyhdyshenkilölle, joka käsittelee tilanteen tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. Jatkotoimenpiteistä sovitaan tapauskohtaisesti lomakkeen jättäneen henkilön kanssa, mikäli hän niin toivoo ja on jättänyt yhteystietonsa. 

Lomakkeen tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja käytetään vain ilmoittamasi tapauksen selvittämiseen ja säilytetään vain selvityksen vaatiman ajan. 

Häirintään ja syrjintään liittyvissä asioissa voit olla myös suoraan yhteydessä Väestöliiton häirintäyhdyshenkilöihin sähköpostitse, hairinta@vaestoliitto.fi.

Väestöliiton tietosuojaselosteen löydät täältä. 

Toivotko, että häirintäyhdyshenkilö on yhteydessä sinuun sopiakseen mahdollisista jatkotoimenpiteistä?
Toivotko käsittelevän häirintäyhdyshenkilön olevan tiettyä sukupuolta?
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.