Kumita – kondomit 8.-luokkalaisille

Väestöliitto toteuttaa yläkouluille suunnatun seksuaalikasvatuskampanjan Kumita – kun on sen aika. Rahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö. Kampanjassa pureudutaan kondomiin ja sen käyttöön liittyviin myytteihin, ennakkoluuloihin ja virheellisiin tietoihin. Kampanjassa kirkastetaan mielikuvaa kondomista tärkeänä luottotavarana, joka kulkee aina mukana ja jota käytetään sitten, kun on sen aika. Asiallinen seksuaalikasvatus ja oikea tieto auttavat nuoria pitämään itsestään huolta. Väestöliiton Kumita-kampanja jakaa jälleen kondomit kaikille Suomen 8.-luokkalaisille ja kannustaa kondominkäytön harjoitteluun, vaikka ensimmäiseen seksikertaan toisen ihmisen kanssa olisi vielä pitkä aika. Kumita tuottaa materiaaleja kodin ja koulujen seksuaalikasvatuksen tueksi ja rohkaisee vanhempia puhumaan seksistä nuorille.

Kumita-kampanja korostaa, että ei ole parempaa ja helpompaa tapaa pysyä suojassa seksitaudeilta ja raskaudelta kuin kondomi. Kaikilla on oikeus hyvään ehkäisyyn, sillä seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille.

Kumita-kampanjan käytännöt ja aikataulu

Vuonna 2024 kondomit tilataan eri tavoin kuin aikaisemmin. Kouluille on lähetetty ohjeet kondomien tilausta varten. Kukin koulu voi siis tilata itse oikean määrän kondomeja ja oheistuotteita lokakuun alkuun mennessä. Mikäli kondomeja ei ole tilattu lokakuun alkuun mennessä, lähetetään kouluille kondomit edeltävän vuoden lähetysten tietojen mukaisesti.

Kondomi on tarkoitus jakaa ensisijaisesti laajan terveystarkastuksen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti terveystiedon tunnilla. Tuloksellisinta on, että oppilaalla on mahdollisuus saada sekä opetusta terveystiedon tunnilla että henkilökohtaista neuvontaa liittyen ehkäisyyn terveydenhoitajan vastaanotolla.