Puheeksi ottaminen

Äiti ja lapsi istuvat puiston penkillä. Vieressä istuu mies, jonka pyöreää mahaa lapsi osoittelee.

Aikuisella voi herätä monenlaisia tunteita lasten kehotunnekasvatuksesta. On tärkeää, että omaan kehoon ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ylipäätään puhutaan, sillä ne ovat lapsen maailmassa hyvin tärkeitä.

Katso videoita ammattilaisten tunnekokemuksista:

Aikuisen valmiudet

Identiteetit: kuva (Keho on leikki -kirjasta) ja video

Monia tunteita

10 askelta

Häpeä liittyy usein seksuaalisuudesta puhumiseen

Kasvattajan kannattaa opiskella häpeän tunnistamista ja siitä puhumista. Tämä helpottaa kehotunnekasvatuksen aloittamista. On hyvä tiedostaa tunteita ja tilanteita, joissa oma häpeä saattaa herätä. Opettele puhumaan avoimesti, syyllistämättä tai häpäisemättä. Häpeä on tavallinen puheeksi ottamisen taustalla vaikuttava asia.

”Seksuaalisuus on kaunis ja iloinen asia ihmisten välillä. Lapsen seksuaalisuus on erityisen viatonta, iloa itsestä ja olemassaolosta. Välillä tuntuu, että oma häpeä on liian voimakas, eikä osaa suhtautua lapsen seksuaalisuuteen.” (Ammattilainen 2020)

Tutustu luentoihin ja aiheeseen tästä.

Aikuisten avatessa keskustelua kehotunnekasvatuksesta, lapset:

– Saavat sanoja
– Mallin miten puhua
– Uskaltavat kysyä ja kertoa asioista, joita näkevät, kokevat ja kuulevat.

Vinkkejä puheeksi ottamisen aloittamiseen:

Lasten tiedonsaantia seksuaalisuudessa ei kannata jättää kavereiden, isompien lasten tai median varaan. Näista lähteistä lapsi saattaa saada virheellistä tietoa, pelottelua tai liioittelua. Tällainen tieto voi olla lapselle hämmentävää, jos sen varaan jäädään. Lue artikkeli: Puhu lapselle seksuaalisuudesta.

– Valmistaudu etukäteen: lue aiheesta, anna myös puhekumppanillesi materiaalia tutustuttavaksi ja aikaa sulatella lukemaansa.
– Mitkä ovat itselle luontevimmat sanat?
– Harjoittele tutun kaverisi, peilin tai kumppanisi kanssa.
– Tutustu itse etukäteen materiaaleihin, joita jaat, sekä kirjoihin, joita luet lapsille tai videoihin, joita näytät lapsille. Voit aloittaa esimerkiksi ammattilaisen starttipaketista kehotunnekasvatukseen. Katso täältä.

– Otteeksi keskusteleva ja tasavertainen kasvatuskumppanuus. Aihe saattaa olla molemmille osapuolille yhtä vieras. Yhdessä ihmettelemistä sekä myös toisen näkökulman oppimista.
– Luottamuksen ja aidon kohtaamisen rakentamista.

Huolet ja virhetiedot lasten seksuaalisuudesta ja kehotunnekasvatuksesta

Usein kohtaamme ennakkoluuloja, huolia ja väärää tietoakin lasten kehotunnekasvatusta ja seksuaalisuutta kohtaan. Tuntemattomaan ja vaiettuun asiaan kohdistuu luonnollisesti varovaisuutta. Lasten seksuaalisuudesta ei ole aiemmin juuri puhuttu, eikä ole tiedetty, mitä se on. Lasten seksuaalista kehitystä tulee tukea ja suojata. Helposti unohtuu lasten näkökulma ja kaikki se, mikä lisää lasten hyvinvointia ja turvallisuutta. Tutkittua tietoa kuitenkin on. Se osoittaa ikätasoisen tiedon ja taidon tärkeyden pienille lapsille.

Kehotunnekasvatus suojaa lapsen ikätasoista seksuaalisuutta. Avoin puheyhteys turvallisiin lähiaikuisiin ja myönteinen asenne ovat parhaat turvataidot lapselle!

Katso diasarja aiheesta: Huolet ja virhetiedot

Oma tyyli puhua

Kannattaa puhua avoimesti, sallivassa sävyssä, lapselle ymmärrettävällä tavalla ja kielellä. Näin lapsi uskaltaa myös kysyä, kun ei ymmärrä. Lasten perheille kannattaa yleisesti kertoa esimerkiksi vanhempainillassa mitä asioita käsittelette ja avata myös sisältöjä. Näin vanhemmatkin saavat käsityksen aihealueesta ja voivat tukea lasta kotona uusien asioiden oppimisessa.

Mikäli vanhemmat tai kollegat eivät ymmärrä aiheen merkitystä, he voivat vastustaa sitä, jolloin lapsi ei opi näistä tärkeistä aiheista. Monet vanhemmat sekä ammattilaiset tarvitsevat tästä aiheesta keskusteluja, sillä se usein vaiettuna aiheena hämmentää heitä.

Jokainen vanhempi valitsee omat sanansa ja tapansa puhua omien tuntemustensa mukaan. On parasta puhua omien lasten kanssa siten, kun on luontevaa ja sopivaa omassa perheessä. On hyvä myös opettaa lapselle yleissanat eri asioista, vaikka kotona käytettäisiinkin esimerkiksi kehonosista lempinimiä. Tällöin lapsi ymmärtää ja tulee ymmärretyksi varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Puheeksi ottamisen työvälineet ammattilaisille:

Puheeksi ottamisen opas

Puheeksi ottamisen kortit

Step-by-Step -puheeksi ottaminen

Lappuharjoitus