Tutkimustietoa valistustyön tueksi

Tutkimuslaitoksen henkilökuntaa.
Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen henkilökuntaa v. 1957. Vas. varatuomari Heikki v. Hertzen, pääjohtaja V.J. Sukselainen (istumassa) ja oik. maisteri Aarno Strömmer. Väestöpoliittisen tutkimuslaitoksen esimiehenä toimi pitkään sen perustamisesta lähtien Väestöliiton puheenjohtaja, prof. V.J. Sukselainen, jonka omat tutkimukset käsittelivät perheellisten verotusta ja perhekustannusten tasaamista.

Väestöntutkimuslaitos perustettiin vuonna 1946. Sen tehtävänä oli tuottaa tutkittua tietoa valituksen ja vaikuttamisen tueksi.

Väestöliiton aktiivinen valistustyö ja poliittinen vaikuttaminen vaativat runsaasti tutkimustietoa. Niinpä Suomen väestönkehityksen ja väestö- ja perhepoliittisten toimien tutkimus on alusta lähtien ollut kiinteä osa liiton toimintaa. Vakiintuneen muodon työ sai vuonna 1946, jolloin liittoon perustettiin Väestöpoliittinen tutkimuslaitos. Laitoksen esimiehenä toimi tri V.J. Sukselainen.

Ensimmäisissä tutkimuksissa tarkasteltiin Suomen väestötilannetta sodan päätyttyä ja jälleenrakennuskauden väestöpoliittisia tehtäviä. Perhepolitiikan uudet muodot, perhekustannusten tasaaminen ja asuntopolitiikka olivat myös tärkeitä tutkimusaiheita, jotka tukivat liiton perhe- ja väestöpoliittista vaikuttamistyötä. Tutkimuslaitos ryhtyi julkaisemaan vuosittain Väestöliiton vuosikirjaa, jossa keskeisimmät tutkimustulokset julkaistiin.

Sittemmin vuosittain julkaistava Perhebarometri on muodostunut tutkimuslaitoksen keskeiseksi julkaisuksi.