Keitä olemme?

Suomen väestörakenne on suuressa murroksessa 2020 luvulla. Aleneva syntyvyys ja eliniän pidentyminen ovat tehneet meistä Euroopan nopeimmin ikääntyvän maan, mikä haastaa monia hyvinvointivaltion rakenteita. Päätöksenteko tarvitsee tuekseen luotettavaa tutkimusta väestönkehityksestä, ikääntymisestä ja suomalaisten perheellistymisestä. Nämä teemat ovat myös Väestöntutkimuslaitoksen työn ytimessä.  

Monitieteisen tutkimuslaitoksemme juuret ulottuvat aina Väestöliiton perustamisvuosikymmenelle – olemme toimineet järjestön osana jo vuodesta 1946Perustamisvuonna julkaistiin myös ensimmäinen Väestötieteen vuosikirja, joka kulkee nykyään nimellä Finnish Yearbook of Population ResearchTuotamme säännöllisesti muitakin julkaisuja: vuosittaista Perhebarometria olemme julkaisseet jo yli 20 vuoden ajan ja tutkimusta yleistajuistavia Tietovuotoja vuodesta 2016 lähtien.  

Perustehtävämme on pysynyt vuosien varrella samana: tuottaa tuoretta ja luotettavaa tutkimustietoa Suomen väestönrakenteesta sekä suomalaisten sosiaalisista suhteista 

Tutkimuslaitoksen perustoimintarahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö