Kotoutumiseen liittyvät

Kaksi nuorta naista tietokoneilla.

Seksuaalioikeudet kotoutumisessa

Kotoutumista edesauttaa, kun tuntee yhteiskunnan seksuaalisuuteen ja sukupuolirooleihin liittyviä normeja ja tapoja. Ymmärrys vähentää turhia väärinkäsityksiä ja yhteentörmäyksiä sekä helpottaa toimimista suomalaisessa ympäristössä. Lisäksi seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvän sanaston hallitseminen ja erilaisiin palvelutahoihin tutustuminen auttaa ylläpitämään ja edistämään terveyttä ja hyvinvointia.

Seksuaaliterveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvän, tarpeeksi kattavan tiedon saaminen on monissa kansainvälissä sopimuksissa määritelty ihmisoikeus. Seksuaalikasvatusta tarvitsevat kaikenikäiset, taustasta riippumatta. Linkki seksuaalikasvatukseen löytyy tästä.

 

a) Kotoutuminen, tasa-arvo ja seksuaalioikeudet – hanke

Tässä hankkeessa tuotamme tietoa maahanmuuttajille ja työkaluja ammattilaisten osaamisen tueksi. Hankkeella lisätään maahanmuuttajien yhteiskuntatietoutta sukupuolten tasa-arvosta ja seksuaalioikeuksista sekä edistetään ongelmatilanteiden tunnistamista ja ehkäisemistä. Hanke koostuu kahdesta osasta:

  • omakielisten ryhmänohjaajien kouluttamisesta tasa-arvon ja seksuaalisuuden kysymyksissä ja
  • kuntien neuvonta- ja ohjauspisteiden henkilöstön kouluttamisesta näiden kysymysten puheeksi ottamisessa ja havaitsemisessa.

Työskentelemme yhteistyössä Lieksan Somaliperheyhdistyksen, Suomi Somalinaisten kehitys ry:n ja Suomi-Syyria ystävyysseura ry:n kanssa, Vaasan kotouttamispalveluiden, Suomen Pakolaisapu (Navigaattori-hanke), Koto-koulutus Axxell, Tampereen aikuiskoulutuskeskus ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Reveria kanssa. Hanketta rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö 2020-2021.

Linkki hankkeen sivuille ja lisätietoa sekä materiaaleja löydät täältä

Yhteystiedot:

gina.myllymaki@vaestoliitto.fi ja mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi