Kotoutumiseen liittyvät

Kaksi nuorta naista tietokoneilla.

Haastavat aiheet puheeksi

– teemana seksuaalioikeudet kotouttavassa työssä

Kotoutumista edesauttaa, kun tuntee yhteiskunnan seksuaalisuuteen ja sukupuolirooleihin liittyviä normeja ja tapoja. Ymmärrys vähentää turhia väärinkäsityksiä ja yhteentörmäyksiä sekä helpottaa toimimista suomalaisessa ympäristössä. Lisäksi seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvän sanaston hallitseminen ja erilaisiin palvelutahoihin tutustuminen auttaa ylläpitämään ja edistämään terveyttä ja hyvinvointia.

Seksuaaliterveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvän, tarpeeksi kattavan tiedon saaminen on monissa kansainvälissä sopimuksissa määritelty ihmisoikeus.

Haastavat aiheet puheeksi – Seksuaalioikeudet kotouttavassa työssä hanke on toteutettu Työ- ja elinkeinoministeriön tuella vuoden 01-12/2020 aikana. Hankkeen tavoitteena on koota ja arvioida seksuaalioikeuksiin liittyvää, verkosta löytyvää materiaalia sekä kouluttaa kotouttamistyön kentällä toimivia ammattilaisia seksuaalioikeuksiin liittyvien teemojen puheeksi ottamiseen arjen työssä.

Väestöliitto ry:n sekä muiden järjestöjen ja toimijoiden tuottamaa seksuaalioikeuksiin liittyvää aineisto kootaan sivustolle, jossa se on vapaasti käytettävissä esimerkiksi omankielisen yhteiskuntaorientaation osana.

Yhteystiedot:

anita.novitsky@vaestoliitto.fi