Kotoutumiseen liittyvät

Kaksi nuorta naista tietokoneilla.

Seksuaalioikeudet kotoutumisessa

Kotoutumista edesauttaa, kun tuntee yhteiskunnan seksuaalisuuteen ja sukupuolirooleihin liittyviä normeja ja tapoja. Ymmärrys vähentää turhia väärinkäsityksiä ja yhteentörmäyksiä sekä helpottaa toimimista suomalaisessa ympäristössä. Lisäksi seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvän sanaston hallitseminen ja erilaisiin palvelutahoihin tutustuminen auttaa ylläpitämään ja edistämään terveyttä ja hyvinvointia.

Seksuaaliterveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvän, tarpeeksi kattavan tiedon saaminen on monissa kansainvälissä sopimuksissa määritelty ihmisoikeus. Seksuaalikasvatusta tarvitsevat kaikenikäiset, taustasta riippumatta. Linkki seksuaalikasvatukseen löytyy tästä.

 

a) Kotoutuminen, tasa-arvo ja seksuaalioikeudet – hanke

Tässä hankkeessa tuotamme tietoa maahanmuuttajille ja työkaluja ammattilaisten osaamisen tueksi. Hankkeella lisätään maahanmuuttajien yhteiskuntatietoutta sukupuolten tasa-arvosta ja seksuaalioikeuksista sekä edistetään ongelmatilanteiden tunnistamista ja ehkäisemistä. Hanke koostuu kahdesta osasta:

  • omakielisten ryhmänohjaajien kouluttamisesta tasa-arvon ja seksuaalisuuden kysymyksissä ja
  • kuntien neuvonta- ja ohjauspisteiden henkilöstön kouluttamisesta näiden kysymysten puheeksi ottamisessa ja havaitsemisessa.

Työskentelemme yhteistyössä mm. Irakin Naisten Yhdistyksen, Lieksan Somaliperheyhdistyksen ja African Caren kanssa sekä ELY-keskusten ja kuntien kanssa. Hanketta rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö 2020-2021.

Yhteystiedot:

anita.novitsky@vaestoliitto.fi ja mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi

b) Haastavat aiheet puheeksi -hanke

– teemana seksuaalioikeudet kotouttavassa työssä

Haastavat aiheet puheeksi – Seksuaalioikeudet kotouttavassa työssä hanke on toteutettu Työ- ja elinkeinoministeriön tuella vuoden 2020 aikana. Hankkeen tavoitteena oli koota ja arvioida seksuaalioikeuksiin liittyvää, verkosta löytyvää materiaalia sekä kouluttaa kotouttamistyön kentällä toimivia ammattilaisia seksuaalioikeuksiin liittyvien teemojen puheeksi ottamiseen arjen työssä.

Väestöliitto ry:n sekä muiden järjestöjen ja toimijoiden tuottamaa seksuaalioikeuksiin liittyvää aineisto kootaan sivustolle, jossa se on vapaasti käytettävissä esimerkiksi omankielisen yhteiskuntaorientaation osana. Linkki ammattilaisten sivustoon löytyy tästä.

Yhteystiedot:

anita.novitsky@vaestoliitto.fi