Kotoutumiseen liittyvät

Kaksi nuorta naista tietokoneilla.

Seksuaalioikeudet kotoutumisessa

Kotoutumista edesauttaa, kun tuntee yhteiskunnan seksuaalisuuteen ja sukupuolirooleihin liittyviä normeja ja tapoja. Ymmärrys vähentää turhia väärinkäsityksiä ja yhteentörmäyksiä sekä helpottaa toimimista suomalaisessa ympäristössä. Lisäksi seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvän sanaston hallitseminen ja erilaisiin palvelutahoihin tutustuminen auttaa ylläpitämään ja edistämään terveyttä ja hyvinvointia.

Seksuaaliterveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvän, tarpeeksi kattavan tiedon saaminen on monissa kansainvälissä sopimuksissa määritelty ihmisoikeus. Seksuaalikasvatusta tarvitsevat kaikenikäiset, taustasta riippumatta. Linkki seksuaalikasvatukseen löytyy tästä.

 

TASE-hanke: Tasa-arvo ja seksuaalioikeus tietoutta kotoutujille ja ammattilaisille

Hankkeen tavoitteena on lisätä kotoutumisen parissa työskentelevien ammattilaisten sekä kotoutumisprosessissa olevien kolmansien maiden kansalaisten ymmärrystä tasa-arvoasioista ja seksuaalioikeuksista.

Hankkeen yhteistyötahoina ovat paikalliset viranomaiset, kuntien maahanmuuttoyksiköiden työntekijät sekä kotoutumiskoulutuksen parissa työskentelevät ammattilaiset. Lisäksi yhteistyötahoina on maahanmuuttajayhdistyksiä ja paikallisia kansalaisjärjestöjä.

Hankkeen kaikki toiminnot liittyvät kolmansista maista maahanmuuttaneiden kotoutumisen tukemiseen. Päämääränä on lisätä ja vahvistaa kotoutumiskouluttajien ja muiden ammattiryhmien osaamista seksuaalioikeuksien ja tasa-arvon puheeksi ottamisesta kotoutujien kanssa, ja sitä kautta lisätä maahan muuttaneiden tietämystä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Hanketta toteutetaan 1.4.2023 – 31.3.2026  EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tukemana.

Linkki hankkeen sivuille ja lisätietoa sekä materiaaleja löydät täältä. 

Yhteystiedot:

Mina Zandkarimi

mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi