Womento-mentorointi

Naiset ulkona rivissä

Womento on tavoitteellista työuramentorointia korkeasti koulutetuille maahan muuttaneille naisille.

Tuemme ulkomailta Suomeen muuttaneita korkeakoulutettuja naisia löytämään koulutustaan vastaavaa työtä Womento-mentoroinnin avulla.

Womento-työuramentoroinnin kautta luodaan yhteyksiä maahan muuttaneiden ammattilaisten ja saman ammattialan suomalaisten naisten välille. Verkostojen ja uramentoroinnin avulla tuetaan koulutettujen Suomeen muuttaneiden naisten oman alan asiantuntijuutta sekä suomalaisen työelämän ja -tapojen tuntemusta.

Koulutettujen maahan muuttaneiden voi olla hidasta löytää koulutustaan vastaavaa työtä, ilman oman alan verkostoja. Korkean koulutuksen alat ovat suurelta osin asiantuntijatehtäviä, joissa vaaditaan hyvää kotimaisten kielten taitoa sekä luottamusta työntekijän kykyihin suoriutua vaativista tehtävistä. Womento-työuramentorointi tukee työllistymistä, kielitaitoa ja osallisuutta. Mentorointiohjelmien kautta edistetään yhteiskunnan valmiuksia ottaa vastaan ulkomailta tulleet osaajat osaksi suomalaista työelämää.

Womento tuottaa tulosta

Mentorointi on tuloksellinen tapa edetä polulla kohti oman alan työtä.  Kaikista mentorointiprosessin 2017-2019 loppuun vieneistä

  • omalle alalle oli työllistynyt 36%.

Työllistyneitä oli kaikkiaan 41%.  Työllistyneiden lisäksi moni sai harjoittelupaikan tai lähti täydentämään opintojaan. Kaikkiaan työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikan oli saanut 72% mentoroinnin läpikäyneistä.

Voimme sanoa, että lähes kolme neljästä oli saavuttanut mentorointiprosessin tuloksena merkittäviä, näkyviä edistysaskeleita työllistymispolulla kohti omaa alaa.

Mentoroinnin pidempiaikaisia vaikutuksia on selvitetty Sonja Papusen AMK-opinnäytetyössä.

”Työuramentoroinnilla tuloksiin – Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiinon Womento- työuramentorointimalliin perustuva opas.

Hae mukaan Womento-työuramentorointiin tästä.

Liity Womenton FB- ryhmään tästä.


Yhteystiedot

Gunta Ahlfors, palvelupäällikkö
gunta.ahlfors(at)vaestoliitto.fi
040 653 0057

Pilvi Aro-Marques, asiantuntija
pilvi.aro-marques(at)vaestoliitto.fi 
040 665 0779