Yhteistyö

Kaksi värillä painettua kämmentä vierekkäin, peukalot lomittain.

Väestöliitto verkostoituu ja tekee yhteistyötä sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Teemme yhteistyötä omien jäsenjärjestöjemme ja muiden sosiaali-, terveys- ja opetusalalla sekä kansainvälisten kysymysten parissa toimivien järjestöjen ja tahojen kanssa. Teemme yhteistyötä myös erilaisten tutkimusorganisaatioiden ja viranomaisten kanssa omaan alaamme liittyvissä asioissa.

Yhteistyö Suomessa

Olemme jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä yhteistyöjärjestöissä

Lisäksi liiton eri yksiköillä ja työntekijöillä on yhteydet oman alansa ulkomaisiin edustajiin ja järjestöihin.