Mitä Väestöntutkimuslaitos tekee?

Suomen väestörakenne on suuressa murroksessa 2020-luvulla. Aleneva syntyvyys ja eliniän pidentyminen ovat tehneet Suomesta Euroopan nopeimmin ikääntyvän maan, mikä haastaa monia hyvinvointivaltion rakenteita.

Päätöksenteko tarvitsee tuekseen luotettavaa tutkimusta väestönkehityksestä, ikääntymisestä ja suomalaisten perheellistymisestä. Nämä teemat ovat myös tutkimuslaitoksen työn ytimessä.

Monitieteisen Väestöntutkimuslaitoksemme juuret ulottuvat aina Väestöliiton perustamisvuosikymmenelle – olemme toimineet järjestön osana jo vuodesta 1946Perustamisvuonna julkaistiin myös ensimmäinen Väestötieteen vuosikirja, joka kulkee nykyään nimellä Finnish Yearbook of Population ResearchTuotamme säännöllisesti muitakin julkaisuja, kuten vuosittaista Perhebarometria, jota olemme julkaisseet jo yli 20 vuoden ajan. Tutkimusta yleistajuistavia Tietovuotoja olemme julkaisseet vuodesta 2016 lähtien.

Autamme ymmärtämään väestönkehitystä, syntyvyyttä ja suomalaisia perheitä. Tutkimme perheitä, pareja ja koko väestöä. Tarjoamme aktiivisesti asiantuntemustamme median edustajille ja päättäjille. Tuotamme tuoretta ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tietoa aikamme megatrendeistä, kuten laskevan syntyvyyden syistä sekä ikääntyvästä väestöstä.

Tällä hetkellä tutkimme erityisesti syntyvyyttä, perheiden hyvinvointia sekä ikääntymistä. Koordinoimme kahta EU:n tutkimusrakenteeseen kuuluvaa hanketta Suomessa: SHARE-ikääntymistutkimusta ja Generations and Gender Survey -tutkimusta. Lisäksi olemme mukana Strategisen tutkimuksen Demography-ohjelmassa NetResilience-konsortiossa, joka tutkii sosiaalisten verkostojen vaikutuksia syntyvyyteen ja hyvinvointiin.

Perustehtävämme on pysynyt vuosien varrella samana: tuottaa tuoretta ja luotettavaa tutkimustietoa Suomen väestönrakenteesta sekä suomalaisten sosiaalisista suhteista

Tutkimuslaitoksen perustoimintarahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö

Väestöntutkimuslaitoksen henkilöstöä
Kuvassa vasemmalta: Henri Mikkola, Venla Berg, Anna Rotkirch, Tiina Helamaa, Miika Mäki ja Erika Hägglund