Mitä on kehotunnekasvatus

Pieni koululainen lentää leikisti taivaalla leikkisiivet selässään.

Kehotunnekasvatus on pienten lasten seksuaali- ja turvataitokasvatusta. Se on laaja lapsen hyvinvointiin tähtäävä kokonaisuus, ikä- ja kehitystasoista terveyskasvatusta. Kehotunnekasvatus sisältää lapsen tasoista tietoa kehosta, tunteista ja oikeuksista.

Tutustu sisältökuvaukseen Mitä on kehotunnekasvatus.

Kehotunnekasvatus 2023 infolehtinen 1 ja infolehtinen 2

Sisältää kahdeksan aihetta
Puheeksi ottaminen
Ohjaavat asiakirjat ja tutkimukset

Kehotunnekasvatus-sana kuvaa seksuaalikasvatus-sanaa paremmin pienten lasten kehitystä ja tarpeita. Sanat seksuaalisuus ja lapset, samassa lauseessa, herättävät aikuisissa helposti voimakkaita tunteita. Aikuisten on helpompi käyttää kehotunnekasvatus-termiä.

Myönteiset, lapsen tasoiset tiedot, taidot ja asenteet ovat tärkeitä opettaa kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

Kehotunnekasvatus auttaa lasta kasvamaan ehjäksi, onnelliseksi ja pärjääväksi omaksi itsekseen myös seksuaalisuuden alueella.

Kehotunnekasvatusta toteutetaan kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja koko yhteiskunnassa. Se on oleellinen osa pientenkin lasten terveystietoa ja hyvinvointitaitoja. Kehotunnekasvatukseen on hyvä tehdä vuosisuunnitelma eri ikäryhmille.

Lapsen seksuaalisuus on luonnollista ja avointa.

Lue opiskelijan kokemukset harjoittelusta kehotunnekasvatuksen hankkeissa.

Kasvattaja tukee ja suojaa lapsen kehitystä

– Suojelee lasta kiusaamiselta, häirinnältä ja kaltoinkohtelulta.
– Kasvattaa lasta arvostamaan itseään ja toisia juuri sellaisena kuin ovat.
– Mahdollistaa avoimen keskusteluyhteyden perheessä, varhaiskasvatuksessa ja koulussa.
– Opettaa lapselle turvataitoja, kehonosien nimiä ja ihastumiseen sekä lisääntymiseen liittyviä perusasioita ikätasollaan.
– Mahdollistaa lapselle omaan seksuaalisuutensa tutustumisen ja sen ilmentämisen ikätasoisella tavalla, muita loukkaamatta tai häiritsemättä.
– Aikuinen suojaa lasta ikätasoon kuulumattomilta asioilta. Antaa lapsen kehittyä lapsen omalla aikataulullaan.

Tätä kaikkea on kehotunnekasvatus

– Malli, jonka annat. Se ilmapiiri ja sävy, jolla ihmisenä olemisesta ja ihmissuhteista puhut. Se tapa, jolla itseä ja toisia arjessa kohtelet.
– Asenne, jolla lapsia ohjatessasi tartut asioihin ja tilanteisiin. Sanat, jotka löydät, kun toteutat pedagogista tahdikkuutta. Sävy, joka välittyy kaikessa sinusta.
– Tiedot ja taidot, joilla välität tietoa lapsille ja heidän vanhemmilleen oikeaan aikaan ja sopivassa muodossa.
– Avoimuus ja suunnitelmallisuus. Tiedottaminen kotiin ja vanhempien ottaminen mukaan jakamalla materiaaleja aiheesta. Työryhmän yhteiset säännöt ja johdon sitoutuminen.

Ammattilaisten kokemuksia: