Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvan saaja

Väestöliitto ry (y-tunnus 0202602-8)

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

RA/2020/1558, myönnetty 4.12.2020, täydennetty 9.7.2021

Tilikausi

1.1. – 31.12.

Voimassaolo

Lupa on voimassa 1.1.2021 alkaen.

Rahankeräysvarojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään lasten, nuorten, perheiden ja koko väestön hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden sekä onnellisen ja tasapainoisen elämän
edistämiseen. Kerätyin varoin tuetaan hyvinvointia, hyviä ihmissuhteita ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Tavoitteena on edistää ja tukea kestävää väestönkehitystä, hyvinvointia ja hyviä ihmissuhteita, lapsi- ja perheystävällisyyttä, seksuaaliterveyttä, väestön yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta sekä ihmisoikeuksien ja seksuaalioikeuksien toteutumista Suomessa ja globaalisti.

Voit lukea tarkemmin rahankeräysluvan käyttötarkoituksesta täällä.