Rahankeräyslupa

RAHANKERÄYSLUPA

Rahankeräysluvan saaja
Väestöliitto ry (y-tunnus 0202602-8)

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2020/1558, myönnetty 4.12.2020.

Tilikausi

1.1. – 31.12.

Voimassaolo
Lupa on voimassa 1.1.2021 alkaen.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään lasten, nuorten, perheiden ja koko väestön hyvinvoinnin,
terveyden ja turvallisuuden sekä onnellisen ja tasapainoisen elämän edistämiseen.