Jäsenjärjestöt ja hallitus

Väestöliitolla on 33 jäsenjärjestöä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Maria Kaisa Aula.