Jäsenjärjestöt ja hallitus

Väestöliitolla on 34 jäsenjärjestöä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Hilkka Kemppi.