Jäsenjärjestöt ja hallitus

Väestöliitolla on 34 jäsenjärjestöä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Maria Kaisa Aula.