Ihmisten kädet muodostavat yhdessä ympyrön kehän.

Vaikuttaminen

Vaikuttaminen on Väestöliiton toiminnan ydintä. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on hyvä elää. Toimimme sen puolesta, että ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta kunnioitetaan ja edistetään.

Vaikuttamistyömme sisällöt nousevat ajankohtaisista asioista, lainsäädäntötyöstä ja kansalaiskeskustelusta. Myös tutkimuksista ja palveluista nousevat tulokset ja tiedot luovat sisältöä vaikuttamisellemme ja auttavat meitä ennakoimaan myös tulevaisuuden haasteita vaikuttamisen saralla. Selvitämme ihmisten odotuksia ja käyttäytymistä tutkimuksissamme ja kohtaamme ihmisiä palveluissamme, joissa saamme tietoa heidän tuen ja avun tarpeistaan.

Vaikutamme hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen

Väestöliitto edistää ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta. Vaikuttamistoimintamme kantavat teemat ovat perhe- ja väestöpolitiikka sekä seksuaalioikeudet. Olemme perheiden, parien, nuorten ja lasten asialla sekä Suomessa että globaalisti. Kaikki vaikuttamistoimintamme tähtää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.

Vaikuttamistyön tavoitteena on vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, terveyttä ja yhdenvertaisuutta. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus toteuttaa omat lapsitoiveensa, halusipa hän lapsia tai ei. Seksuaalioikeuksien ja -terveyden sekä tasapainoisen väestönkehityksen edistäminen lisäävät hyvinvointia. Perheystävällinen työkulttuuri, ihmissuhteiden tukeminen ja maahanmuuttajille suunnattu hyvä kotouttamistoiminta luovat uskoa tulevaisuuteen ja ovat kansanterveyden ytimessä.

Väestöliiton Väestöpoliittinen ohjelma luo raamit tämän päivän vaikuttamistyölle yhdessä muiden suunnitelmiemme kanssa. Vaikuttamisen tärkeimmät osa-alueet ovat:

  1. kestävä väestönkehitys,
  2. lasten ja perheiden hyvinvointi ja yhdenvertaisuus
  3. nuorten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus
  4. seksuaalioikeuksien vahvistaminen.

Vaikutamme päätöksentekoon

Vaikutamme poliittisen päätöksentekoon yksin ja yhdessä kumppaneidemme kanssa. Teemme vaikuttamistyötä jäsenjärjestöjemme, lapsi- ja perhejärjestöjen, maahanmuuttajatyön- sekä seksuaalioikeus- ja ihmisoikeusverkostojen kanssa.

Annamme tutkimukseen ja asiakastyöhömme perustuvaa asiantuntemusta virkamiehille ja poliitikoille. Olemme lisäksi verkostoituneet laajasti muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa, ja ajamme yhdessä tärkeinä pitämiämme asioita.