Perhebarometri

Perhebarometrimme tarjoavat tutkittua tietoa perheistä ja pareista.

Väestöliiton Perhebarometrit käsittelevät perhepolitiikkaa, syntyvyyttä sekä pari- ja perhesuhteita. Niiden avulla edistämme keskustelua Suomen väestön hyvinvoinnista, tasa-arvosta sekä erilaisten perheiden haasteista ja tarpeista. Alli Paasikiven Säätiö tukee Perhebarometrikyselyjen keruuta.

Vuoden 2023 Perhebarometrin aiheena on suomalaisten perhepoliittiset toiveet ja näkemykset. Kaikki tykkää perheistä -barometri on saanut tukea Alli Paasikiven Säätiöltä, Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä sekä Sosiaaliset verkostot, syntyvyys ja hyvinvointi ikääntyvässä väestössä -tutkimuskonsortiolta. 

Perhebarometrien kyselylomakkeita löytyy sivun alaosasta. Vuoden 2024 Perhebarometri käsittelee parisuhteita.

Vuodesta 2022 alkaen Perhebarometrien aiheet rajautuvat neljään vuosittaiseen teemaan, joita ovat:

  • Lastensaanti
  • Perhepolitiikka
  • Parisuhteet ja seksuaalisuus
  • Perhesuhteet ja ystävyys

Olemme keränneet Perhebarometriaineistoja jo vuodesta 1997 asti, ja suurin osa aineistoista on arkistoitu ja käytettävissä tutkimukseen Tietoarkiston kautta.

Tutustu Perhebarometri-julkaisuihin verkkosivuillamme

Kyselylomakkeet

Tiedotteet

Esitykset