Perhebarometri

Perhebarometrimme tarjoavat tutkittua tietoa perheistä ja pareista.

Väestöliiton Perhebarometrit käsittelevät perhepolitiikkaa, syntyvyyttä sekä pari- ja perhesuhteita. Niiden avulla edistämme keskustelua Suomen väestön hyvinvoinnista, tasa-arvosta sekä erilaisten perheiden haasteista ja tarpeista. Alli Paasikiven Säätiö tukee Perhebarometrikyselyjen keruuta.

Vuoden 2022 syntyvyyttä koskeva Perhebarometri “Kuka haluaa lapsia 2020-luvulla?” julkaistiin 10.1. 2023. Se käsittelee suomalaisten lastensaantiaikeita ja -ihanteita vuonna 2022-23 kerätyn Generations and Gender Surveyn ja elokuussa 2022 kerätyn Perhebarometrikyselyn aineistoilla. GGS Suomen aineistokeruuta ovat tukeneet Svenska Kulturfonden ja Suomen Kulttuurirahasto.

Vuoden 2023 Perhebarometrin aiheena on aikuisväestön sekä erityisesti lapsiperheiden perhepoliittiset toiveet ja näkemykset, ja niiden muutokset viime vuosikymmenten aikana. Kyselylomake alla. Vuoden 2024 Perhebarometri käsittelee parisuhteita.

Vuodesta 2022 alkaen Perhebarometrien aiheet rajautuvat neljään vuosittaiseen teemaan, joita ovat:

  • Lastensaanti
  • Perhepolitiikka
  • Parisuhteet ja seksuaalisuus
  • Perhesuhteet ja ystävyys

Olemme keränneet Perhebarometriaineistoja jo vuodesta 1997 asti, ja suurin osa aineistoista on arkistoitu ja käytettävissä tutkimukseen Tietoarkiston kautta.

Tutustu Perhebarometri-julkaisuihin verkkosivuillamme

Kyselylomakkeet

Tiedotteet

Esitykset