SHARE-tutkimus ja rekisterit

Liitteenä on lista rekisteritiedoista, joita tutkijat voivat hakea yhdistettäväksi SHARE-aineiston kanssa Tilastokeskuksen etäkäyttöjärjestelmässä. Vaikka itse SHARE-aineiston käyttö on ilmaista, kukin tutkimusryhmä vastaa kaikista rekisteriyhdistämiseen liittyvistä kustannuksista, jotka syntyvät yhdistettyä aineistoa kootessa ja sitä ylläpidettäessä Tilastokeskuksessa, ETK:ssa ja Kelassa.

Lisätietoa rekisteriyhdistämisestä saatte SHARE Suomen tutkijoilta sekä haastattelun aikana teille jaetusta rekisteriyhdistämistä koskevasta lausunnosta.

Lista rekisterimuuttujista