Organisaatio ja talous

Väestöliiton organisaatiokaavio.

Meillä on 34 jäsenjärjestöä. Ne kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa kokouksiin, joissa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä tilinpäätös. Näissä kokouksissa valitaan myös liiton luottamusjohto eli hallitus.

Toimitusjohtaja työskentelee hallituksen alaisuudessa. Hänen apunaan toimii johtoryhmä. Toimitusjohtajan alaisuudessa ovat Väestöliiton eri toiminnot: yhteiset palvelutoiminnot eli talous, hallinto sekä viestintä, kansainvälinen kehitys, Väestöntutkimuslaitos sekä palvelutoiminnot. Näitä ovat  kotimaan palvelut nuorten, poikien, vanhemmuuden, isovanhemmuuden, varhaiskasvatuksen ja maahan muuttaneiden tukemiseksi.