Lasten kehotunnekasvatus

Tyttö riippukeinussa.

Keho on leikki

(9/2019 – 6/2020)

Tavoite: Vahvistaa turvataitojen ja pienten lasten ikätasoisen seksuaalikasvatuksen osaamista kuntien työntekijöiden parissa sekä tukea häirinnän (ml. seksuaalinen häirintä), väkivallan ja kiusaamisen vastaista työtä.

Toteutuspaikat: Kittilä ja Inari sekä verkko-opiskelijat ympäri Suomen.

Tulos: 40 ammattilaista on suorittanut Väestöliiton kehotunnekasvattajan pätevyyden 10 opintopistettä. Tuotetaan verkkokurssi ammattilaisille.

Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Keho, tunne, turva –hanke

(3/2019 – 12/2021)

Tavoite: Varhaiskasvatuksessa työskentelevien ammattilaisten osaaminen ja halu toteuttaa lasten kehotunnekasvatusta vahvistuvat. Ammattilaisten tiedot kehotunnekasvatuksesta lisääntyvät. Ammattilaiset hyödyntävät kehitettyjä materiaaleja ja menetelmiä. Ammattilaisten kielteiset tunteet kehotunnekasvatuksessa vähenevät. Ammattilaisten kyky tukea vanhempia kehotunnekasvatuksessa lisääntyy.

Hanketta rahoittaa STEA.

Toteutuspaikat: Helsinki, Riihimäki

Tulos: Tuotetaan yhteistyössä verkkokurssi, malleja ja materiaaleja. Materiaalit löytyvät maksutta Väestöliiton verkkosivustolta.

Keho on leikki 2

(9/2020 – 08/2021)

Avoimet verkkokoulutukset varhaiskasvattajille ja alkuopettajille 0-10 opintopistettä.

Perustiedot kehotunnekasvatuksesta sekä 5 syventävää teemaa.

Tavoite: Vahvistaa turvataitojen ja pienten lasten ikätasoisen kehotunnekasvatuksen osaamista kuntien työntekijöiden parissa. Tukea häirinnän, väkivallan ja kiusaamisen vastaista työtä. Lasten tunne- ja vuorovaikutustaidot paranevat. Tuetaan arvostavaa kohtaamista.

Toteutus: verkossa ja mahdollisuuksien mukaan 20 lähiopetuspäivää ympäri Suomen.

Tulos: Noin 400 ammattilaista on osallistunut koulutuspäivään verkossa tai opintopisteopiskeluun.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Yhteystiedot: 

Raisa Cacciatore
raisa.cacciatore@vaestoliitto.fi