Perheystävällinen työpaikka -tunnus

Aikuisen ja lapsen kädet on kuvattu läheltä, kun he kävelevät käsi kädessä.

Tunnuksen saavuttaminen perustuu perheystävällisyyden kokonaisarviointiin. Väestöliitto arvioi, täyttääkö tunnusta tavoitteleva työpaikka perheystävällisyyden kriteerit koko organisaation osalta. Ohjelman aikana arvioidaan työnantajan etenemistä, saavutettuja tuloksia ja perheystävällisyyden kokonaisuutta työpaikalla. 

Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon

  • henkilöstökyselyn tulokset lähtötilanteessa (alkukartoitus)
  • kehittämistyö ohjelman aikana
  • seurantakyselyn tulokset ja organisaation tunnusluvut (esim. sairauspoissaolojen määrä, perhevapaita koskevat luvut ym.)
  • tarvittaessa: seurantakäynnit toimipisteissä sekä henkilöhaastattelut .

Kokonaisarvioinnin on osoitettava, että

  • työnantaja on kehittänyt perheystävällisiä käytäntöjä ja asenteita kehittämissuunnitelman mukaisesti koko organisaatiossa ja eri yksiköissä
  • työnantaja on vahvistanut perheystävällisyyttä eri toimenkuvissa
  • työnantajalla ei ole vakavia puutteita perheystävällisissä asenteissa ja käytännöissä
  • henkilöstökyselyn arvosanat perheystävällisyydestä ovat kiitettävällä tasolla
  • perheystävällisyyden taso osoittaa työnantajan kuuluvan vastuullisiin toimijoihin
  • työnantaja sitoutuu jatkamaan perheystävällisten käytäntöjen kehittämistä myös tunnuksen saannin jälkeen.

Henkilöstökysely toteutetaan Väestöliiton perheystävällisyyskyselyn rungon ja rakenteen mukaisesti. Kyselyn teknisessä toteutuksessa Väestöliiton yhteistyökumppanina on Feelback Oy.

Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen voimassaolo

Väestöliitolla on tavaramerkkisuoja® Perheystävällinen työpaikka -tunnukselle. Myönnetty Perheystävällinen työpaikka -tunnus on voimassa kolme vuotta kerrallaan.  Tunnuksen ylläpito edellyttää työpaikan perheystävällisyyden raportointia Väestöliittoon ja vuosimaksun maksamista. Perheystävällinen työpaikka -ohjelman onnistunut toteuttaminen etenee vaiheittain:

Perheystävällinen työpaikka -ohjelma etenee vaiheittain alkukartoituksesta kokonaisarviointiin.