Malawi

kaksi malawilaista nuorta

Sukupuolistunut ja seksuaaliväkivalta on monitahoinen ja syvällä koko yhteiskunnan rakenteissa vaikuttava ilmiö.

Haastamme työllämme haitallisia sukupuolirooleja ja asenteita, jotka ruokkivat sukupuolistunutta ja seksuaaliväkivaltaa. Seksuaalikasvatus on työmme ytimessä: koulutamme opettajia ja järjestämme nuorille vertaisoppimisryhmiä. Tuemme myös kylätason rakenteita, joilla seksuaaliväkivaltaa kokeneet ihmiset saavat tukea, palveluita ja oikeutta. 

Työtä sukupuolistuneen ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi tehdään monella eri tasolla. Yksilötasolla tytöt, naiset, pojat ja miehet saavat tietoa ja taitoja, joiden avulla he voivat haastaa omissa yhteisöissään haitallisia ja väkivaltaa ruokkivia sukupuolirooleja ja -normeja. Naisten taloudellinen voimaantuminen toimeentuloryhmien tukemisen myötä on myös merkittävässä roolissa työtämme. Uusien vahvuuksiensa myötä he pystyvät tarttumaan yhteisöjensä epäkohtiin ja vaikuttamaan myönteiseen muutokseen.  

Laadukkaalla ja kokonaisvaltaisella seksuaalikasvatuksella päästään osin pureutumaan sukupuolistuneen ja seksuaaliväkivallan juurisyihin, ja koulussa tarjottava seksuaalikasvatus on tässä isossa roolissa. Malawilainen kumppanimme CYECE on kouluttanut opettajia siitä, miten seksuaalikasvatusta tehdään luontevasti, sekä vahvistanut turvallisen kouluympäristön mallia, jonka myötä kouluympäristössä on kaikilla hyvä olla.   

Yhteiskunnan rakenteisiin vaikutetaan, jotta sukupuolistunutta ja seksuaaliväkivaltaa kohdanneet ihmiset saavat laadukasta ja kunnioittavaa apua sekä sujuvan pääsyn poliisin ja oikeuslaitoksen palveluihin. Malawilainen kumppanimme on esimerkiksi kouluttanut yhteisöjen avunantoverkostoja ja mahdollistanut liikkuvia oikeussaleja. Lisäksi kumppanimme varmistaa, että paikalliset virkahenkilöt ovat kiinteä osa työn toteutusta ja arviointia, jotta hyvät käytännöt jäävät hankkeen jälkeen elämään. Kumppanimme tekee jatkuvasti vahvaa vaikuttamistyötä muuttaakseen lakeja ja politiikkaohjelmia, jotta tukemamme muutos on pysyvää. 

Voit tukea työtämme naisten ja tyttöjen väkivallattoman elämän edistämiseksi lahjoittamalla. Kiitos tuestasi! 

Tue työtämme. Lahjoita nyt!

Malawi

Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa sijaitseva Malawi on yksi maailman köyhimmistä maista, vaikka onkin pystynyt kehittämään talouttaan ja ihmisten elinoloja viimeisten vuosien aikana. Köyhyys ja eriarvoisuus pysyvät kuitenkin edelleen vahvoina. 66% väestöstä on alle 24-vuotiaita, mikä asettaa suuret paineet valtion rakenteille. Seksuaalioikeuksien näkökulmasta suurimpia haasteita ovat teiniraskaudet, suuri äitiyskuolleisuus, lapsiavioliitot, hiv-positiivisten suuri määrä sekä sukupuolittunut väkivalta. Lailliset raskaudenkeskeytykset ovat maassa käytännössä kielletty, mikä lisää vaarallisten raskaudenkeskeytysten määrää. Samaa sukupuolta olevien suhteet on laissa kriminalisoitu, ja sateenkaari-ihmiset kokevat väkivaltaa ja sen uhkaa päivittäin.

Malawissa noin 40 % tytöistä ja naisista on kokenut sukupuolistunutta tai seksuaaliväkivaltaa. Ilmiön taustalta löytyy kielteisiä asenteita tyttöjä ja naisia kohtaan, sukupuolten välistä epätasa-arvoa ja ahtaita sukupuolirooleja ja -normeja.

Ulkoministeriön logo Tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroin