Julkaisut ja opinnäytetyöt

Väestöliiton julkaisut


Työuramentoroinnilla tuloksiin – Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin on Womenton työuramentorointimalliin perustuva opas. Sen on käytännönläheinen käsikirja niille tahoille, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan työllistymistä tukevaa kotouttavaa työuramentorointia ammattitaitoisille, koulutetuille maahanmuuttajille.

”Mentorointi koulutettujen maahan muuttaneiden naisten kotoutumisen edistäjänä” -artikkeli löytyy teoksesta Olemme muuttaneet – ja kotoudumme  (2013; s. 176-186).

Maahanmuuttajien työuramentoroinnin opinnäytetyöt

Työelämämentoreiden perehdytys kulttuurisensitiivisessä työssä
Mäkelä, Riikka ja Saarinen, Heli Humanistinen ammattikorkeakoulu 2018

Väestöliiton Womento-työuramentoroinnin vaikutukset korkeasti koulutettujen Suomeen muuttaneiden naisten työllistymiseen ja hyvinvointiin
Papunen, Sonja Diakonia-ammattikorkeakoulu 2017

Maahanmuuttajanaiset mentoroinnilla kohti työelämää: Aktorien ja mentorien kokemuksia Monumento-pilottihankkeesta
Halsas, Saara Lindgren-Blomerus, Nadja Svart, Kyösti Diakonia-ammattikorkeakoulu 2017

Mentoreiden kokemuksia koulutettujen maahanmuuttajien työuramentoroinnista
Rajala, Arja Oulun ammattikorkeakoulu 2015

Womento: Koulutettujen Suomeen muuttaneiden naisten kokemuksia työuramentoroinnista
Kinnunen, Satu Metropolia Ammattikorkeakoulu 2013