Yritysyhteistyön eettiset periaatteet

Väestöliiton yritysyhteistyön eettiset periaatteet

Väestöliiton tehtävänä on vahvistaa ihmisten hyvinvointia ja yhteyttä toisiinsa. Tavoitteena on edistää lasten, nuorten, perheiden ja koko väestön hyvinvointia ja onnellisuutta sekä perheystävällisyyden, yhdenvertaisuuden ja seksuaaliterveyden ja -oikeuksien toteutumista kotimaassa ja kehittyvissä maissa.

Väestöliiton toiminta keskittyy perheystävällisen, yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan vahvistamiseen, perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen, parisuhteiden toimivuuden tukemiseen, vanhemmuuden vahvistamiseen, lasten ja nuorten terveen ja tasapainoisen kasvun edellytysten parantamiseen sekä ylisukupolvisten suhteiden vahvistamiseen. Yhdenvertainen ja monikulttuurinen Suomi sekä seksuaaliterveyttä ja -oikeuksia kannattava maailma ovat myös toiminnan tavoitteina.

Väestöliiton arvot ovat:

  • Luotettava
  • Helposti lähestyttävä
  • Oikeudenmukainen
  • Aktiivinen ja ennakkoluuloton

Väestöliiton ja yritysten välisen yhteistyön tulee tukea Väestöliiton arvoja ja sen tavoitteiden toteutumista. Väestöliitto ei tee yhteistyötä näiden tavoitteiden tai Väestöliiton yhteisökuvan kanssa ristiriidassa toimivien yritysten kanssa.

Edellytämme, että yhteistyökumppanimme kunnioittavat ihmisoikeussopimuksia ja noudattavat hyvän hallintotavan periaatteita. Väestöliitto tekee yhteistyötä yritysten kanssa, jotka ovat sitoutuneet harjoittamaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista ja kestävää liiketoimintaa omalla toimialallaan keskeisiä vastuullisuuden periaatteita kunnioittaen ja joiden yritys- ja tuotekuva on positiivinen.

Väestöliitto on riippumaton ja puolueeton toimija. Yhteistyökumppanuus ei anna yritykselle oikeutta vaikuttaa Väestöliiton varojen käyttöön tai viestinnän sisältöihin tai muuhun päätöksentekoon. Väestöliitto voi kannustaa ostamaan Väestöliiton hyväksi myytäviä yhteistyökumppanin tuotteita, mutta ei voi ottaa kantaa yhteistyökumppanin tuotteiden ominaisuuksiin. Väestöliitto viestii avoimesti hankkeisiin korvamerkitystä yritystuesta hankkeen viestinnän yhteydessä.

Yritysyhteistyön aloittamisesta päättää viime kädessä Väestöliiton toimitusjohtaja yhdessä toisen nimenkirjoitusoikeuden omaavan toimihenkilön kanssa. Väestöliiton pääyhteistyökumppanuuksien aloittamisesta päättää liiton hallitus. Yhteistyön valmisteluvaiheessa kuullaan Väestöliiton asiantuntijoita yksittäisten tuotteiden ja toimialojen soveltuvuutta koskien.

Yritysyhteistyö on avointa ja läpinäkyvää. Yhteistyö perustuu kirjalliseen sopimukseen, jossa määritellään osapuolten vastuut, velvollisuudet ja oikeudet. Allekirjoittamalla yhteistyösopimuksen yritykset sitoutuvat noudattamaan myös näitä eettisiä periaatteita.

Hyväksytty Väestöliiton hallituksen kokouksessa 10.2.2021